KAPAT
BLOG
TÜMÜ

Makattan kanamayı ciddiye almalısınız

Makattan kan gelmesi oldukça sık rastlanılan bir şikayettir. Bu şikayet farklı şekillerde ortaya çıkabilir: Dışkının kanlı olması, tuvalet taşında veya klozetteki suda kan olduğunun fark edilmesi, tuvalet kağıdına kan bulaşması, vb. Özellikle parlak kırmızı renk kanamaların kaynağının genellikle makat (anüs) veya rektum (kalın bağırsağın hemen anüsten önceki kısmı) olduğu varsayılır.

Kalın bağırsak, rektum ve anüsün birçok selim ve habis hastalığı makattan kanamaya yol açabilir. Ancak burada üzerine basa basa vurgulanması gereken önemli bir nokta söz konusudur: Makattan kanama şikayeti ile gelen hastalarda kalın bağırsak, rektum ve anüsün habis hastalıkları mutlaka dışlanmalıdır. Muayene sırasında kanamayı açıklayacak selim bir hastalık (örneğin basur) görülmesi şüpheyi ortadan kaldırmak için yeterli değildir çünkü makat bölgesinin selim hastalıkları toplumda zaten çok sık görülür. Örneğin, makattan kanama şikayeti ile gelen bir hastanın kanamasının esas nedeni muayenede tespit edilen basur değil, rektumun üst kısmında yerleşik bir tümör olabilir. Ne yazık ki, bu tip hastaların aylarca basur ilaçları kullandıktan sonra geç bir dönemde teşhis edilmeleri çok nadir değildir.

Peki makattan kanama şikayeti ile başvuran hastalarda habis hastalık varlığı nasıl dışlanır? Parmakla muayene (rektal tuşe) ve endoskopik inceleme ile. Hastanın yaşına ve sahip olduğu risk faktörlerine göre endoskopinin boyutu değişebilir. Örneğin, kanser gelişimi açısından hiçbir risk faktörüne sahip olmayan, makatta kanamayı açıklayacak selim bir hastalığı olan, 45 yaş altı bireylerde sadece rektum ve anüsün endoskopik incelenmesi (Bu işleme “rektoskopi” adı verilir.) yeterlidir.