KAPAT
BLOG
TÜMÜ

Pankreas ameliyatlarında başarının sırrı sağlık merkezinde gizli

Pankreas cerrahisi teknik açıdan zor ve karmaşık bir cerrahidir. Cerrahi ve anestezi tekniklerindeki gelişmelerle birlikte pankreas cerrahisine bağlı komplikasyon oranları anlamlı ölçüde değişmemiş ancak ölüm oranları bariz şekilde azalmıştır. Bunun nedeni, komplikasyonlarla çok daha başarılı şekilde mücadele edilmesidir.

Pankreas cerrahisine bağlı komplikasyonlar genellikle pankreas içeriğinin karın içine sızması (pankreas fistülü) ile ilişkilidir. Sızan pankreas içeriği apseye dönüşebilir veya çevredeki damarlara hasar verip ciddi kanamaya yol açabilir. Bir zamanlar bu komplikasyonların tek tedavisi cerrahi idi. Günümüzde ise komplikasyonların büyük bir kısmı endoskopik veya radyolojik yöntemlerle tedavi edilmektedir. Komplikasyon gelişen hastaların yakından takip ve tedavisi elzemdir.

Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalar, pankreas cerrahisinde başarıyı etkileyen en önemli unsurun sağlık merkezinin hacmi, tecrübesi ve olanakları olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, en iyi sonuçları elde etmek için sağlık merkezinde sadece tecrübeli bir pankreas cerrahı değil aynı zamanda tecrübeli bir girişimsel endoskopist, girişimsel radyolog, yoğun bakım uzmanı, gastroenterolog ve cerrahi ekip gereklidir.