KAPAT
BLOG
TÜMÜ

Tümör konseyleri: Hastaya özel tedavi şemasını belirlemenin en iyi yolu

Günümüzde artık kansere karşı elimizde birçok etkili silah mevcut. Bu silahların nasıl kullanılacağı konusunda en sık başvurulan kaynaklar kanser tedavisi ile ilgili evrensel bilimsel kılavuzlardır. Ancak bu kılavuzların tüm kanser hastaları için en uygun tedavi şemasını sunması mümkün değildir. Yakın zamanda bu gerçeğin fark edilmesi ile birlikte “hastaya özel tedavi” kavramı doğmuştur. Gerçekten de aynı tip ve aynı evrede kansere sahip iki hastanın herbiri için en uygun olan tedavi protokolü birbirinden farklı olabilir.

Tümör konseyleri (multidisipliner toplantılar), kanser hastalarında hastaya özel tedavinin belirlenmesinde en önemli rolü oynarlar. Tümör konseylerinde kanser tedavisinin bir parçası olan tüm branşların uzman hekimleri biraraya gelirler. Hastanın tıbbi bilgileri sunulduktan sonra, hekimler hasta hakkında tartışarak en uygun kararı vermeye çalışırlar. Böylece her kanser hastasında elimizdeki silahlardan hangilerinin kullanılacağı, nasıl kullanılacağı ve hangi sıralama ile kullanılacağı mevcut bilimsel kanıtlar eşliğinde hastaya özel olarak belirlenir.