KAPAT

GİST (Gastrointestinal Stromal Tümör)

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST’ler) nadir görülen bir kanser türü olup sindirim sistemindeki yemek borusu, mide, ince veya kalın bağırsaktaki düz kas dokusundan gelişir. En sık mide ve ince bağırsakta ortaya çıkar.

GİST’lerin oluşumu için risk faktörleri net olmamakla birlikte diğer yaş gruplarına göre 40 yaş sonrası bireylerde daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.

Gastrointestinal Stromal Tümör
Doç. Dr. Volkan Özben
Op. Dr. İnci Şahin
  1. GİST’in (Gastrointestinal Stromal Tümör) Belirtileri Nelerdir?
    • Gist’in en önemli belirtileri nelerdir? İnceleyin.
  2. GİST (Gastrointestinal Stromal Tümör) Nasıl Tedavi Edilir?
    • Gist tanısı nasıl konur? Bilgi edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

Gist kimlerde daha sık görülür?

GİST’lerin oluşumu için risk faktörleri net olmamakla birlikte diğer yaş gruplarına göre 40 yaş sonrası bireylerde daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.

GİST başka organlara yayılabilir mi?

Tanı anında hastaların %10-50’sinde hastalık başka organlara yayılmış, yani metastaz yapmış bir şekilde saptanır. En sık metastaz bölgeleri karaciğer (%60), karın zarı (periton, %20) ve seyrek olarak kemik ve akciğerlerdir.

TELEFONLA
BİLGİ ALIN