KAPAT

Hastalıklar

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri, sindirim sisteminin saldırgan kanserlerinden biridir. Son yıllarda medikal ve cerrahi tedavilerdeki gelişmelerin yanı sıra, hastaya özel yapılan tedavi planlamaları sayesinde hastalığın tedavisinde çok önemli bir yol alınmıştır.

Mide Kanseri

Mide kanseri, sindirim sisteminin en sık görülen kanserlerinden biridir. Son yıllarda medikal ve cerrahi tedavilerdeki gelişmelerin yanı sıra hastaya özel yapılan tedavi planlamaları sonuçları belirgin derecede iyileştirmiştir.

Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)

Kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri), en sık görülen kanserlerden biri olup tedavisi geçtiğimiz yirmi yıl içinde çok değişmiştir. Bu değişikler birçok hastada tedavi sonuçlarının geçmişe kıyasla bugün çok daha iyi olmasını sağlamıştır.

Rektum Kanseri

Rektum kanseri, en sık görülen kanserlerden biri olup tedavisi geçtiğimiz yirmi yıl içinde çok değişmiştir. Bu değişikler birçok hastada tedavi sonuçlarının geçmişe kıyasla bugün çok daha iyi olmasını sağlamıştır.

Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri kötü seyri nedeniyle edindiği kötü şöhreti giderek kaybetmeye başlamıştır. Öyle ki yeni ve güçlü tedavi yöntemleri sayesinde pankreas kanserinin tedavisinin sonuçları her geçen gün daha başarılı hale geliyor.

Karaciğer Kanseri

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinde biridir. Bu kanser genellikle kronik karaciğer hastalığı veya siroz zemininde gelişir...

Karaciğer Metastazları

Karaciğer vücutta en sık metastaza kalan organlardan biridir. Bazı kanser tiplerine bağlı karaciğer metastazları tedaviden ciddi fayda görebilir...

Safra Yolları Kanseri

Safra yolu kanseri nadir görülen kanser tiplerinden biridir. Safra yolu kanserinin belirtileri, tanısı ve tedavisi kanserin safra ağacındaki yerleşim yerine göre değişir. Bu kanser tipinde tek etkili tedavi seçeneği cerrahidir.

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nispeten nadir görülen bir kanser tipidir. Selim nedenlerle uygulanan safra kesesi ameliyatlarının sayısının artması ile birlikte tesadüfen saptanan safra kesesi kanserlerinin sıklığı da artmıştır...

Tiroid Kanseri

Tiroid bezi, boyunda Adem elmasının hemen altında yerleşmiş kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi kalp atış hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve kiloyu düzenleyen hormonlar üretir.

Böbrek Üstü Bezi Kanseri

Böbrek üstü bezi kanseri ender görülen bir tümör olup, 1 milyon kişide 1 kişide rastlanır. Ortalama görülme yaşı 40’dır, kadınlarda 2,5 kat daha fazla görülür. %50’si fonksiyoneldir...

Karın Zarı Kanseri

Periton (karın zarı), hem karın duvarını içten sarar hem de organların üzerini örten adeta karın içi derisi diyebileceğimiz bir organdır. Karın içi enfeksiyonları iyileştirmede ve karın içi organları korumada görevi vardır...

Retroperitoneal tümörler

Karın içi organları saran ve çevreleyen zara ‘‘periton’’ adı verilir. ‘‘Retro’’ kelimesinin tıbbi anlamı da ‘’arka kısım’’ demektir. ‘‘Retroperitoneal’’ kelimesi periton zarının arka kısmını, yani kabaca, karnın arka kısmında yer alan organları ifade eder...

GİST (Gastrointestinal Stromal Tümör)

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST’ler) nadir görülen bir kanser türü olup sindirim sistemindeki yemek borusu, mide, ince veya kalın bağırsaktaki...

Nöroendokrin Tümörler

Vücutta nöroendokrin sistem sinir hücrelerinden ve endokrin hücrelerinden (hormon üreten hücreler) oluşan sisteme denir. Bu hücreler sindirim sisteminde mide ve bağırsaklar gibi...

Fıtıklar

Fıtık karın içindeki bir organın karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın zarıyla birlikte dışarı doğru çıkmasıdır. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için...

Göbek Fıtığı

Göbek fıtığı, karın bölgesinden iç organların (ince bağırsak, kalın bağırsak veya karın içi yağlı doku dolarak adlandırılan (omentum) göbek çevresinden dışarıya cilt altına doğru çıkıntısı olarak...

Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı kasık bölgesinde oluşan ve karın fıtıklarının en sık görüldüğü bölgedir. Erkek cinsiyet, ileri yaş, kronik öksürük, kronik kabızlık, gebelik, prematüre doğum veya düşük doğum kilosu...

Safra Kesesi Taşı

Safra, karaciğerde üretilen bir vücut sıvısıdır. Safra sadece sindirimde önemli bir rol oynamaz aynı zamanda karaciğerde metabolize edilen maddelerin vücuttan atılımı için de bir yol...

Akut Pankreatit

Pankreas karnın içinde yerleşik bir salgı bezidir. Hem ekzokrin hem de endokrin salgı bezi özelliğine sahiptir. Ekzokrin terimi, salgı bezinin ürettiği maddeleri bir kanal aracılığıyla boşluklu bir...

Obezite ve Metabolik Hastalıklar

Cerrahi tedavi ciddi obezite hastalarının tedavisinde kanıtlanmış en etkili olan tedavi yöntemlerindendir. Obezitenin cerrahi dışı tedavisinde kalori alımının kısıtlanması ve...

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Mide içeriğinin yemek borusuna (özofagusa) geri kaçmasına reflü denir. Özellikle yemek sonrası erken dönemde belli bir dereceye kadar reflü olabilir. Bu normaldir. Gün boyunca belirti...

Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı ağzı, yemek borusunu, mideyi, ince bağırsağı, kalın bağırsağı ve anüsü etkileyebilen, bağırsak duvarında kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir iltihabi bağırsak hastalığıdır...

Ülseratif Kolit

Ülseratif kolit kalın bağırsağın iç yüzeyi olan mukoza tabakasının ülserli ve iltihaplı bir hastalığıdır. Hastalık genelde sessiz ve aktif dönemler gösterir. Ülseratif kolit hastalığı Crohn hastalığından farklı...

Divertikülit

Kalın bağırsak duvarındaki zayıf noktalardan dışarı doğru çıkan küçük ceplere divertikül adı verilir. Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmakla birlikte kalın bağırsak divertikülleri çoğu...

Akut Apandisit

Apandis kalın bağırsağın başlangıç kısmında yer alan ortalama 9 cm uzunluğunda ince tüp şeklinde bir organdır. Apandisin vücutta ne işe yaradığı henüz net olarak...

Hemoroidal Hastalık (Basur)

Hemoroid güncel hayatta “basur” olarak ifade edilen bir hastalıktır. Makat bölgesinde yerleşmiş olan damarların büyümesiyle ve kesecikler oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu kan...

Anal Fissür

Anal fissür anal kanal içerisinde oluşan ve dıştaki hassas cilt tabakasına uzanan milimetrik yırtılmalardır. Büyük çoğunluğu arka orta hattadır. Daha az olarak ön orta hatta görülür. Anal fissür, her yaşta...

Anal Fistül

Vücudumuzda anüs içerisinde dışkılama sırasında dışkının kayganlığın sağlayan ve bölge cildini nemlendiren salgı bezleri bulunmaktadır. Doğası gereği vücudumuzun bu...

Guatr

Guatr, tiroid bezinin çeşitli sebeplerden dolayı büyümesidir. Tiroid bezi, boyunda Adem elmasının hemen altına yerleşmiş kelebek şeklinde hormon üreten bir bezdir. Tiroid hormonlarının...

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinus) Hastalığı

Kıl dönmesi tıbbı adı ile pilonidal sinüs, cilt altı kıl kisti demektir. Beyaz ırkta, 16-30 yaş arası bireylerde görülür. Erkeklerde görülme olasılığı kadınlardan 3 kat daha fazladır. Kıl yoğunluğu fazla olan kişilerde...

Kabızlık (Konstipasyon)

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az ve zorlanarak gerçekleştiği durum anlamına gelir. Genelde dışkının sert olması, düzenli aralıklarla büyük tuvalete çıkamama...

Akalazya

Akalazya yemek borusunun sinir ileti bozukluklarına bağlı oluşan hastalıklarından en sık görülenidir. Yemek borusunun mide ile bağlantı kısmında kas dokusundan oluşan...

Pelvik taban hastalıkları

Dışkılamada görev yapan dış makat kaslarının uygun çalışmamasına anal kas spazmı yani “anismus” adı verilir. Normal bir dışkılama işlemi sırasında dışkı ve gazı tutmayı sağlayan bu kasların...

Safra Kesesi Polipleri

Polip, burun delikleri, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsaklar, safra yolları gibi içi boşluklu organların içteki tabakasından organın boşluğuna doğru büyüyen tüm anormal doku çıkıntılarına...

Safra Kanalı Taşları

Safra karaciğerde üretilen bir vücut sıvısıdır. Safra sadece sindirimde önemli bir rol oynamaz aynı zamanda karaciğerde metabolize edilen maddelerin vücuttan atılımı için de bir yol oluşturur...

Pankreas Kistleri

İçi sıvı ile dolu olan anormal oluşumların tümüne kist adı verilir. Diğer bir deyişle kist terimi, anormal bir oluşumun içinin dokudan oluşmadığını, sıvıdan oluştuğunu ifade etmek için...

Karaciğer Kistleri

İçi sıvı ile dolu olan anormal oluşumların tümüne kist adı verilir. Diğer bir deyişle kist terimi, anormal bir oluşumun içinin dokudan oluşmadığını, sıvıdan oluştuğunu ifade etmek için...

Karaciğer Hidatik Kisti

İçi sıvı ile dolu olan anormal oluşumların tümüne kist adı verilir. Diğer bir deyişle kist terimi, anormal bir oluşumun içinin dokudan oluşmadığını, sıvıdan oluştuğunu ifade...

Kronik Pankreatit

Kronik pankreatit genetik, çevresel veya diğer bazı risk faktörlerine sahip bireylerde ortaya çıkan kronik bir pankreas iltihabıdır. Kronik ve ilerleyici iltihaplanma sonucunda organda geri dönüşümsüz...

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Böbrek üstü bezi de denilen adrenal (sürrenal) bez her iki böbreğin üst tarafında yerleşmiş olan iki küçük organdır. Bezlerin yerleşim dışında böbreklerle herhangi bir doğrudan ilişkisi yoktur. Bu bezin vücutta...

Böbrek Üstü Bezi Adenomu

Böbrek üstü (sürrenal, adrenal) bezi her iki böbreğin üst tarafında yerleşmiş olan iki küçük organdır. Bezlerin yerleşim dışında böbreklerle herhangi bir doğrudan ilişkisi yoktur...