KAPAT

TELEFONLA
RANDEVU OLUŞTURUN
HASTALIKLAR / HABİS HASTALIKLAR

Karaciğer Metastazları

Karaciğer vücutta en sık metastaza kalan organlardan biridir. Bazı kanser tiplerine bağlı karaciğer metastazları tedaviden ciddi fayda görebilir. Yeni ve güçlü tedavi yöntemleri sayesinde karaciğer metastazlarının tedavisinin sonuçları her geçen gün daha başarılı hale geliyor.

 1. Genel Bakış
  • Karaciğer metastazlarının genel hatları ile ilgili bilgi edinin.
 2. Teşhis
  • Karaciğer metastazlarında belirtileri, erken teşhis için ipuçları, tanı yöntemleri konusunda bilgi edinin.
 3. Tedavi
  • Karaciğer metastazlarında tedavinin ana prensipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.
 4. Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi
  • Karaciğer metastazlarının cerrahi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
 5. Hızlı Bakış
  • Karaciğer metastazları ile ilgili özet bilgiler edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

 • Karaciğerde görülen oluşumların metastaz olduğuna emin misiniz?
  • Günümüzde kullanılan teşhis yöntemlerinin doğruluk oranı oldukça yüksektir ancak %100 değildir. Ameliyat öncesinde metastaz olduğu düşünülen ve cerrahi yolla çıkartılan oluşumlar patolojik incelemeye tabi tutulduktan sonra, bunların aslında metastaz olmadığı ve tamamen iyi huylu oluşumlar olduğu tespit edilebilir ancak bu durum nadirdir.
 • Karaciğer metastazları olduğuna göre çok mu geç kaldım?
  • Hiçbir zaman çok geç kalmış sayılmazsınız. Karaciğer metastazları bulunan kanser hastalarında hastalığın seyrini belirleyen en önemli unsurlar kanserin tipi ve hastalığın yaygınlığıdır. Ancak günümüzde tedavi yöntemleri o kadar çeşitli ve güçlü hale gelmiştir ki sık görülen bazı kanser tiplerine (örneğin kalın bağırsak ve rektum kanseri) bağlı karaciğer metastazlarında uzun süreli ve hatta kalıcı şifa elde edilebilmektedir.
 • Tedavi şemasını belirlemek için hangi tetkikler gerekiyor?
  • Hiçbir kanser hastasının tedavi şeması aynı değildir. Karaciğer metastazları olsun olmasın, tüm kanser hastalarının tedavi şeması”hastalığa özel” olarak değil, “hastaya özel” olarak belirlenmelidir. Bunu belirlemenin en iyi yolu da, bünyesinde tecrübeli bir karaciğer cerrahisi ekibinin bulunduğu, multidisipliner toplantılardır. Bu toplantılarda, kanser ile ilgisi olan tüm branş (cerrahi, onkoloji, radyoloji, gastroenteroloji vb.) hekimleri hastanın tüm tıbbi bilgilerini tartışır ve birlikte uygun kararı verirler.
 • Bu süreçte psikolojik destek almam iyi olur mu?
  • “Güçlü olmanız gerektiği ana gelene kadar, siz bile ne kadar güçlü olabileceğinizi tahmin edemezsiniz.” İnsanlar kanser haberi karşısında şok olsa da, zaman içinde bununla mücadele etmeyi öğrenir ve çoğu zaman da çok iyi başarır. Ancak, bununla mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, psikolojik destek almanızı şiddetle öneririz; zira, tedavi sürecinde sadece fiziksel açıdan olmanız değil aynı zamanda zihinsel açıdan iyi durumda olmanız tedavi sonuçları açısından oldukça önemlidir.
 • Bu hastalığın tedavisi mümkün mü?
  • Evet. Eskiden bu sorunun cevabı “hayır” idi. Bir zamanlar yaşam beklentisi aylarla ifade edilen bu hastalar günümüzde uzun süreli ve hatta kalıcı şifa elde edebilmektedir.
 • Hangi tedavi daha iyidir?
  • Karaciğer metastazlarının tedavisi bir bütündür ve içindeki öğeler birbirini tamamlar niteliktedir. Hiçbir tedavi tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte, kemoterapi ve cerrahi tedavi kombinasyonu karaciğer metastazlarının tek etkili tedavisidir çünkü ancak bu kombinasyon ile hastalar kalıcı şifa şansı elde edebilir.
 • Siz hangi tedaviyi önerirsiniz?
  • Bizim önerimiz her zaman bilimsel kanıtlar ışığında belirlenen seçenekler olacaktır. Etkili bir tedavinin en önemli parçalarından biri cerrahi tedavi olduğu için, eğer cerrahi tedavi için her anlamda uygun bir adaysanız, bizim önerimiz cerrahi tedavi olacaktır. Ancak, genellikle cerrahi tedavi tek başına yeterli değildir ve diğer tedavi yöntemlerinin desteği gereklidir.
 • Tedavinin işe yarayacağı kesin mi?
  • Karaciğer metastazlarının tedavisinde kullanılan yöntemlerin başarısı ne yazık ki %100 değildir. Uygun tedaviler uygulansa dahi tedaviye yanıt alınamayabilir veya tedavi sonrası hastalık tekrarlayabilir. Ancak bir hastanın tedavi yanıt verip vermeyeceğini net olarak öngörmek şu an için mümkün değildir.
 • Sizin karaciğer metastazlarının tedavisindeki deneyiminiz nasıl, ikinci bir görüş almama gerek var mı?
  • Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bizim uygulamamızda, karaciğer metastazı tanısı alan tüm hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir. Bu toplantılara, karaciğer cerrahisi ekibine ek olarak, karaciğer kanseri ve karaciğer metastazları konusunda tecrübeli olan tüm branş hekimleri dahil olurlar. Buna rağmen, biz hastalarımızın ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.
 • Cerrahi tedavi riskli midir?
  • Karaciğer ameliyatlarının çoğu zor ve karmaşıktır ancak bu ameliyatların kanser gibi çok ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık için yapıldığı unutulmamalıdır. Karaciğer cerrahisine bağlı en ciddi sorunlar kanama, enfeksiyon ve karaciğer yetmezliğidir.
  • Bilimsel çalışmalar, karaciğer cerrahisinin tecrübeli ve donanımlı merkezlerde tecrübeli karaciğer cerrahisi ekiplerince oldukça düşük bir risk ile uygulanabildiğini göstermiştir. Bu merkezlerde sadece tecrübeli bir karaciğer cerrahisi ekibinin bulunması yeterli değildir aynı zamanda bu konuda tecrübeli Anestezi, Yoğun Bakım, Girişimsel Endoskopi ve Girişimsel Radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.
 • Cerrahi tedaviden sonra iyileşmem ne kadar zaman alır?
  • Cerrahi tedavi sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, ameliyat öncesinde alınan kemoterapi, kanserin evresi, yapılan pankreas ameliyatının tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.
  • Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmadığı ve ameliyatın kapalı yöntemle yapıldığı hastalar genellikle 2-3 gün içinde taburcu olurlar. Açık ameliyatlar da ise bu süre 7-8 güne kadar uzayabilir.
 • Cerrahisiz tedavi şansı yok mu?
  • Karaciğer metastazlarında kalıcı şifa şansı en yüksek olan hastalar kemoterapi eşliğinde karaciğer metastazlarının cerrahi yolla tamamen temizlendiği hastalardır. Cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak en iyi uzun dönem sonuçları cerrahi tedavi ile edilir.
 • Kemoterapi veya şua tedavisi almam gerekecek mi?
  • Cerrahi tedavi olsun ya da olmasın, mutlaka kemoterapi almanız gerekir. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda kemoterapi duruma göre ameliyat öncesinde veya sonrasında verilebilir. Şua tedavisi sadece bazı durumlarda kullanılır.
 • Cerrahi tedavi dışındaki tedavilerin ayrıntılarını hangi hekimlerden öğrenebilirim?
  • Tıbbi Onkoloji uzmanları hem kemoterapiyi uygulayan hem de tedavi sırasında ve sonrasında hastayı takip eden esas hekimlerdir. Cerrahi tedavi dışındaki konular hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hekimler de yine Tıbbi Onkoloji uzmanlarıdır.
 • Tedavim bittikten sonra normal yaşantıma dönebilecek miyim?
  • Büyük ölçüde evet. Karaciğer metastazlarının tedavisi uzun, zor ve yorucu bir süreçtir. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, belli bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatacak ve yeni duruma uyum sağlayacaktır. Bu süreç genellikle aylar sürer. Şunu söyleyebiliriz ki günümüzde büyük bir karaciğer ameliyatı olan ve sonrasında eski hayatına devam eden birçok hasta vardır.
 • Ne kadar zamanım var?
  • Ne yazık ki bu soru çok sık karşılaştığımız bir sorudur. Hastalar bu soruyu bazı haklı nedenlerle soruyor olsa da, yaşam süresini belirleyen sayısız faktör olduğu için net bir cevap vermek zaten mümkün değildir. Aynı tip ve aynı evredeki kansere ve benzer tıbbi özelliklere sahip kişilerin tedavi yanıtı ve yaşam süreleri farklı olabilir. Ancak yaşam süresini belirleyen en önemli unsurların kanserin tipi, hastalığın yaygınlığı ve tedaviye yanıt derecesi olduğu söylenebilir.