KAPAT

TELEFONLA
RANDEVU OLUŞTURUN
HASTALIKLAR / HABİS HASTALIKLAR

Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)

Kolon kanseri, en sık görülen kanserlerden biri olup tedavisi geçtiğimiz yirmi yıl içinde çok değişmiştir. Bu değişikler birçok hastada tedavi sonuçlarının geçmişe kıyasla bugün çok daha iyi olmasını sağlamıştır.

Kolon Kanseri
Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Prof. Dr. Bilgi Baca
Doç. Dr. Erman Aytaç
 1. Genel Bakış
  • Kolon kanserinin genel hatları ile ilgili bilgi edinin.
 2. Risk Faktörleri ve Önlemler
  • Kolon kanseri gelişimi riskini artıran durumlar ve riskini azaltabilmek için alınacak önlemler hakkında bilgi edinin.
 3. Teşhis ve Evreleme
  • Kolon kanseri belirtileri, erken teşhis için ipuçları, tanı yöntemleri ve hastalığın evrelenmesi konusunda bilgi edinin.
 4. Tedavi
  • Kolon kanseri tedavisinin ana prensipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.
 5. Kolon Kanseri Cerrahisi
  • Kolon kanserinin cerrahi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
 6. Hızlı Bakış
  • Kolon kanseri ile ilgili özet bilgiler edinin.
Kolon kanserini nasıl yendim?

SORULAR – CEVAPLAR

 • Hastalığımın kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri) olduğuna emin misiniz?
  • Kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri) teşhisinden emin olmanın tek yolu kolonoskopi ile kanser şüphesi olan dokudan alınan parçaların patolojik incelenmesidir. Bazen tanıyı kesinleştirmek için biyopsiyi tekrarlamak gerekebilir.
 • Hastalık şu an hangi evrede, çok mu geç kaldım?
  • Kolon kanseri tanısı alan bir hastada hastalığın hangi evrede olduğunu belirlemek için bazı tetkikler yapmak gerekir. Hastalığın evresi ne kadar erken ise tabi ki tedavi o kadar kolaylaşır. Ancak, tanı sırasında  ileri evrede olan hastaların bir kısmı da diğer tedavi yöntemlerinden ciddi fayda görebilir.
 • Tedavi şeklini belirlemek için hangi tetkikler gerekiyor?
  • Kolon kanserinde tedavi şekli hastalığın evresine göre değişir. Bu nedenle her hastada evreleme yapılır. Evreyi saptamak için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR ve PET gibi tetkiklerden yararlanılabilir. Tedavi şekli belirlenirken hastalığın evresi kadar önemli olan diğer bir unsur da hastanın genel sağlık durumudur (yandaş hastalıkları, kondisyon, vs.).
 • Bu hastalığın tedavisi mümkün mü?
  • Bu soru hekimler için kanserli bir hastada yanıtlanması en zor sorulardan biridir. Bunun nedeni sorunun yanıtının bilinememesidir. Çünkü hastanın kanserden kurtulmasının; hastalığın evresi, hastanın bağışıklık sisteminin durumu, yapılan tedavilerin onkolojik kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olmasıdır. Bu nedenle tüm kolon kanseri hastaları için değilse de birçok hasta için bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.
 • Hangi tedavi daha iyidir?
  • Kolon kanseri tedavisi bir bütündür ve hastalığın evresine göre bazen farklı yöntemlerini birbirini tamamlar nitelikte kullanmak gerekebilir. Bazı erken evre hastalarda endoskopik tedaviler yeterli olurken, endoskopik tedaviye uygun olmayan evre 1 hastalar ve Evre 2-3 hastalıkta cerrahi uygulanır. Evre 4 hastalıkta farklı yöntemleri birbirini destekler şekilde kullanmak gerekir.
 • Siz hangi tedaviyi önerirsiniz?
  • Bizim önerimiz tedavi şeklinin hastaya özel olarak planlanmasıdır. Endoskopik tedaviye uygun olmayan Evre 1 hastalar ameliyat edilir. Yine, evre 2 ve 3 hastalar ameliyatla tedavi edilir. Evre 4 de ise ana tedavi yöntemi kemoterapidir.
 • Cerrahi tedavi riskli midir?
  • Kolon kanseri tedavisi özellikli bir cerrahi gerektirir.  Deneyimli ve donanımlı merkezlerde oldukça düşük bir risk ile uygulanabilir. Deneyimli bir cerrahi ekibin bulunması yeterli değildir aynı zamanda deneyimli anestezi ve yoğun bakım, girişimsel endoskopi ve girişimsel radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.
 • Cerrahi tedaviden sonra iyileşmem ne kadar zaman alır?
  • Cerrahi tedavi sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir, çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, ameliyat öncesinde alınan diğer tedaviler, kanserin evresi, yapılan ameliyatın tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.
  • Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmayan hastalar genellikle 4-5 gün içinde taburcu olurlar. Hastalar taburculuk sonrasında genellikle kendi ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, banyo gibi) karşılar halde olurlar. Kapalı ameliyatlardan sonra hastaların büyük bir kısmı 3 hafta  içinde eski hayatlarına büyük ölçüde dönmüş olurlar.
 • Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi almam gerekecek mi?
  • Ameliyatta çıkartılan dokular patoloji ünitesi tarafından incelemeye tabi tutulur. Diğer tedavi seçeneklerinin gerekli olup olmadığına, çıkan patoloji sonucunun yanı sıra hastanın ve hastalığın özellikleri de göz önünde tutularak karar verilir.
 • Kolon kanseri cerrahisi kapalı yöntemle yapılabilir mi?
  • Evet, bu  ameliyatlar deneyimli merkezlerde kapalı olarak (laparoskopik veya robotik) yapılabilir.
 • Kalın bağırsaksız yaşanabilir mi ?
  • Evet. Kalın bağırsak kanserinde (kolon kanseri) kanserin yerine göre organın tamamı veya büyük bir bölümü çıkarılabilir. Her iki durumda da hasta çok da sıkı olmayan bazı beslenme kurallarına uyarak normal yaşantısını sürdürebilir.
 • Tedavi bittikten sonra normal yaşantıma dönebilecek miyim?
  • Evet. Kanser tedavisi hastadan hastaya değişiklikler gösterir. Bazı hastalarda sadece endoskopik veya cerrahi tedavi yeterli oluyor iken bazı hastalarda tedavi süreci daha zor, uzun ve yorucudur. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, tüm tedaviler bittikten bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatılacak ve yeni duruma uyum sağlanacaktır.
 • Kansere bıçak değerse kötü mü olur ?
  • Günümüzde geçmişe oranla çok azalmış olmakla birlikte halen bazı insanlarda kanserli hastanın ameliyat edilmesinin iyi bir şey olmadığı, kansere bıçak değmesinin hastalığı kötüleştireceği inancı vardır. Bu tamamıyla yanlış bir düşünce olup ülkemizde bazı hastaların tedavisinin gecikmesine neden olmaktadır.
  • Geçmişte kolon kanseri hastaları çoğunlukla ileri evrelerde tespit ediliyordu. Ayrıca radyolojik yöntemler çok yeterli olmadığı için çoğu hastada hastalığın ulaştığı evre ancak ameliyat sırasında saptanabiliyordu. Bu hastalarda ileri evrede etkili bir ameliyatın yapılamamasının yanı sıra yine bu hastalar için sınırlı ek tedavi seçeneğinin olması nedeniyle sonuçlar daha kötüydü. Bugün ise çoğu hastada ameliyat öncesinde hastalığın evresi doğru tespit edilebilmekte ve hastaya özel daha uygun tedavi yöntemleri seçilebilmektedir.
 • Ne kadar zamanım var? Kurtulacak mıyım ?
  • Bu sorular hekimler için kanserli bir hastada yanıtlanması en zor sorulardan biridir. Bunun nedeni sorunun yanıtının bilinememesi çünkü hastanın kanserden kurtulmasının hastalığın evresi, hastanın bağışıklık sisteminin durumu, yapılan tedavilerin onkolojik kalitesi, tedaviye alınan yanıt gibi birçok faktöre bağlı olmasıdır.