KAPAT

TELEFONLA
RANDEVU OLUŞTURUN
HASTALIKLAR / HABİS HASTALIKLAR

Safra Yolları Kanseri

Safra yolu kanseri nadir görülen kanser tiplerinden biridir. Safra yolu kanserinin belirtileri, tanısı ve tedavisi kanserin safra ağacındaki yerleşim yerine göre değişir. Bu kanser tipinde tek etkili tedavi seçeneği cerrahidir.

Safra Yolları Kanseri
Prof. Dr. Murat Gönenç
Doç. Dr. Volkan Özben
 1. Genel Bakış
  • Safra yolu kanserinin genel hatları ile ilgili bilgi edinin.
 2. Risk Faktörleri ve Önlemler
  • Safra yolu kanseri gelişimi riskini artıran durumlar ve riskini azaltabilmek için alınacak önlemler hakkında bilgi edinin.
 3. Teşhis ve Evreleme
  • Safra yolu kanserinde belirtiler, erken teşhis için ipuçları, tanı yöntemleri ve evreleme hakkında bilgi edinin.
 4. Tedavi
  • Safra yolu kanserinde tedavinin ana prensipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.
 5. Safra Yolu Kanseri Cerrahisi
  • Safra yolu kanserinin cerrahi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
 6. Hızlı Bakış
  • Safra yolu kanseri ile ilgili özet bilgiler edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

 • Hastalığımın safra yolu kanseri olduğuna emin misiniz?
  • Safra yolu kanseri teşhisinden emin olmanın tek yolu kanser şüphesi olan dokunun mikroskop ile incelenmesidir. Ancak hekimleriniz zaten safra yolu kanseri teşhisini doğrulamak ve bunun dışındaki olasılıkları dışlamak için gerekli tetkikleri yapacaklardır. Tüm incelemelere rağmen, safra yolu kanseri şüphesi ile ameliyat edilen hastaların oldukça az bir kısmında kanser dışı hastalıklar (örneğin safra yollarının selim darlıkları) saptanır. Bu durumda hastalar boşuna ameliyat oldukları düşüncesine kapılabilirler ancak bunu ameliyat öncesinde kesin olarak saptamak her zaman mümkün değildir.
 • Hastalık şu an hangi evrede, çok mu geç kaldım?
  • Hiçbir zaman çok geç kalmış sayılmazsınız; bazen ileri evre hastalığa sahip olan hastalar dahi tedaviye mükemmel yanıt verebilirler. Hastalığınızın hangi evrede olduğunu belirlemek için bazı tetkikler yapmak gerekir. Hastalık tanı sırasında cerrahi tedavi yapılabilecek aşamayı geçmiş olsa dahi, diğer tedavi yöntemlerinden ciddi fayda görebilir ve hatta bu tedaviler sonrasında bir cerrahi tedavi adayı haline gelebilir.
 • Bu süreçte psikolojik destek almam iyi olur mu?
  • “Güçlü olmanız gerektiği ana gelene kadar, siz bile ne kadar güçlü olabileceğinizi tahmin edemezsiniz.” İnsanlar kanser haberi karşısında şok olsa da, zaman içinde bununla mücadele etmeyi öğrenir ve çoğu zaman da çok iyi başarır. Ancak, bununla mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, psikolojik destek almanızı şiddetle öneririz; zira, tedavi sürecinde sadece fiziksel açıdan olmanız değil aynı zamanda zihinsel açıdan iyi durumda olmanız tedavi sonuçları açısından oldukça önemlidir.
 • Bu hastalığın tedavisi mümkün mü?
  • Evet. Safra yolu kanserinin tedavi seçeneklerinin gelişmesi ve güçlenmesi ile birlikte hastaların hiç de yadsınmayacak bir kısmı tam şifa bulabilmektedir.
 • Hangi tedavi daha iyidir?
  • Safra yolu kanserlerinde tek etkili tedavi cerrahidir. Bu nedenle, hastayı, eğer değil ise dahi, bir cerrahi adayı haline getirmek için azami gayret gösterilmelidir.
 • Siz hangi tedaviyi önerirsiniz?
  • Bizim önerimiz her zaman bilimsel kanıtlar ışığında belirlenen seçenekler olacaktır. Safra yolu kanserinde her hastaya özel en iyi tedavi şemasının hangisi olduğunu belirlemenin en iyi yolu multidisipliner toplantılardır. Multidisipliner toplantılar, safra yolu kanseri tedavisinde rol alan ilgili tüm branş hekimlerinin bir araya gelerek hastaların tıbbi verilerini inceledikleri, tartıştıkları ve böylece en uygun tedavi şemasına karar verdikleri toplantılardır.
 • Sizin safra yolu kanseri tedavisindeki deneyiminiz nasıl, ikinci bir görüş almama gerek var mı?
  • Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bizim uygulamamızda, tüm safra yolu kanseri tanısı alan hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir. Buna rağmen, biz hastalarımızın ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.
 • Cerrahi tedavi riskli midir?
  • Safra yolu kanseri ameliyatı ağır bir cerrahidir ancak bunun safra yolu kanseri gibi çok ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık için yapıldığı unutulmamalıdır. Konuyla ilgili yapılan hemen her bilimsel çalışmada varılan ortak nokta, safra yolu kanseri cerrahisinin tecrübeli ve donanımlı merkezlerde tecrübeli karaciğer-safra yolları ve pankreas cerrahisi ekiplerince düşük bir risk ile uygulanabildiğidir. Safra yolu kanseri cerrahisi uygulanan merkezlerde sadece tecrübeli bir cerrahi ekibinin bulunması yeterli değildir aynı zamanda bu konuda tecrübeli Anestezi, Yoğun Bakım, Girişimsel Endoskopi ve Girişimsel Radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.
 • Safra yolu kanseri ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar zaman alır?
  • Cerrahi tedavi sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, safra yolu kanserinin evresi, yapılan ameliyatının tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.
  • Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmayan hastalar genellikle 7-10 gün içinde taburcu olurlar. Hastalar taburculuk sonrasında genellikle kendi ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, banyo gibi) karşılar halde olurlar. Hastaların büyük bir kısmı 6-8 haftalık süre içinde eski hayatlarına büyük ölçüde dönmüş olurlar.
 • Cerrahisiz tedavi şansı yok mu?
  • Kanserli dokuların cerrahi yolla tamamen temizlenmesi dışındaki tedavilerle safra yolu kanserinde uzun soluklu veya kalıcı şifa şansı elde edebilme şansı yoktur. Dolayısıyla, cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak bu katkı uzun soluklu ve kalıcı olmaz.
 • Kemoterapi veya şua tedavisi almam gerekecek mi?
  • Kemoterapi hastaların neredeyse hepsine gereklidir. Buna karşın, şua tedavisi sadece bazı hastalarda uygulanır.
 • Cerrahi tedavi dışındaki tedavilerin ayrıntılarını hangi hekimlerden öğrenebilirim?
  • Tıbbi Onkoloji uzmanları hem kemoterapiyi uygulayan hem de tedavi sırasında ve sonrasında hastayı takip eden esas hekimlerdir. Cerrahi tedavi dışındaki konular hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hekimler de yine Tıbbi Onkoloji uzmanlarıdır.
 • Tedavim bittikten sonra eski yaşantıma dönebilecek miyim?
  • Büyük ölçüde evet. Safra yolu kanseri tedavisi uzun, zor ve yorucu bir süreçtir. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, belli bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatacak ve yeni duruma uyum sağlayacaktır. Bu süreç genellikle aylar sürer. Şunu söyleyebiliriz ki günümüzde safra yolu kanseri nedeniyle tedavi gören ve sonrasında normal hayatına devam eden birçok hasta vardır.
 • Ne kadar zamanım var?
  • Ne yazık ki bu soru çok sık karşılaştığımız bir sorudur. Hastalar bu soruyu bazı haklı nedenlerle soruyor olsa da, yaşam süresini belirleyen sayısız faktör olduğu için net bir cevap vermek zaten mümkün değildir. Aynı tip ve aynı evredeki kansere ve benzer tıbbi özelliklere sahip kişilerin tedavi yanıtı ve yaşam süreleri farklı olabilir. Ancak yaşam süresini belirleyen en önemli unsurun hastalığın evresi olduğu söylenebilir.