KAPAT
Karaciğer Cerrahisi konusunda bilgilenin.

Karaciğer Cerrahisi

Karaciğer cerrahisi kapsamında tedavi edilen belli başlı hastalıklar şunlardır:

  • Karaciğer kistleri
    • Hidatik kistler (köpek kılı kistleri)
    • Kistik tümörler (biliyer kistadenom, vb.)
    • Basit kistler
  • Neoplastik hastalıklar (tümörler)

Karaciğer Cerrahisi ile İlgilenen Cerrahlar