KAPAT

Karın Zarı Kanseri

Periton (karın zarı), hem karın duvarını içten saran hem de organların üzerini örten adeta karın içi derisi diyebileceğimiz bir organdır. Karın içi enfeksiyonları iyileştirmede ve karın içi organları korumada görevi vardır.

Karın zarının tümör hücreleri tarafından tutulmasına karın zarı tümörü denir. Periton kanseri karın zarının kendinden (primer periton tümörü) gerçekleşebileceği gibi karın içi diğer organ kanserlerinin karın zarına sıçraması sonucu da oluşabilir.

  1. Karın Zarı Kanseri’nin Belirtileri Nelerdir?
    • Karın Zarı Kanseri’nin en önemli belirtileri nelerdir? İnceleyin.
  2. Karın Zarı Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?
    • Karın Zarı Kanseri tanısı nasıl konur? Bilgi edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

Siteredüktif Cerrahi (SRC) ne demek?

Karın zarına yayılan veya karın zarından kaynaklanan tümörlerde yapılan bir tedavi yöntemidir. Karın içinde gözle görülür tüm tümörlü dokunun temizlenmesi anlamına gelmektedir. Deneyimli merkezlerde ve deneyimli cerrahlar tarafından uygun hastalara yapılması gereken bir cerrahi işlemdir.

Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ne demek?

HİPEK karın içinin 42,5 derecede ısıtılmış sıvı içine konulan kemoterapi ilaçları ile yıkanması işlemidir. Karın içindeki tümör dokusu tamamen temizlendikten sonra karın içi ısıtılmış kemoterapi ilaçları ile yıkanmaktadır.

Primer karın zarı tümörü nedir?

Karın zarının direkt kendisinden kaynaklanan tümördür. Bunlar mezotelyoma ve seröz papiller kanserdir.

En sık hangi organ kanserleri karın zarına metastaz (sıçrama) yapar?

En sık kalın bağırsak, yumurtalık ve mide kanserinin karın zarına sıçrama yaptığı bilinmektedir.
Bunun dışında apendiks, uterus ve pankreas gibi organlardan da karın zarına sıçrama olabilir.

Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK karın zarına yayılmış tüm kanserlerde uygulanabilir mi?

Sadece bazı kanser tipleri sitoredüktif cerrahiden fayda görürler.
Ayrıca, uygunluk için hasta, hastalık ve cerrahi ile ilgili kriterlerin karşılanması gereklidir. Hasta ile ilgili en önemli kriter hastanın genel sağlık durumudur. Hastanın kesinlikle böyle ağır bir cerrahi girişimi kaldırabilecek ölçüde iyi bir genel sağlık durumuna sahip olması gereklidir.

Hastalık ile ilgili birkaç önemli kriter mevcuttur. Öncelikle, söz konusu olan kanser sitoredüktif cerrahi ile tedavi edilebilir tipte ve yaygınlıkta olmalıdır. Her kanser tipi sitoredüktif cerrahiden fayda görmez ve hasta gereksiz bir külfet altına girmiş olur. Ayrıca, hastalık karın içinde sınırlı olmalıdır.
Eğer hastalık karın dışındaki vücut bölgelerine ve organlara (akciğer, kemik, üçten fazla karaciğer metastazı vb.) yayılmışsa, hastanın sitoredüktif cerrahiden fayda görme olasılığı ileri derecede düşüktür. Ek olarak, kanserin karın içinde yayılım derecesi ve hangi bölgeleri tuttuğu da önemlidir.
Sitoredüktif cerrahinin güvenliği ve başarısı hem kurumun hem de cerrahi ekibin deneyimi ve olanakları ile doğru orantılıdır.

Sitoredüktif cerrahi büyük ve zor bir işlem olmasına rağmen, deneyimli merkezlerde deneyimli ekipler tarafından yapıldığında sonuçlar iyidir. Ayrıca, deneyimli cerrahların tümör yükünü asgari düzeye indirme veya tamamen ortadan kaldırma oranı çok daha yüksektir.

TELEFONLA
BİLGİ ALIN