KAPAT

Safra Kesesi Polipleri

Polip, burun delikleri, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsaklar, safra yolları gibi içi boşluklu organların içteki tabakasından organın boşluğuna doğru büyüyen tüm anormal doku çıkıntılarına verilen ortak isimdir. Bu nedenle polip terimi, büyüyen anormal dokunun selim veya habis olduğunu tanımlamaz ve sadece görsel bir tanımdır. Polipler yüzeyden kabarık fakat düz, tepe, mantar gibi farklı şekillerde görülebilirler.

Bu tanıma uygun olarak, safra kesesi içinde safra kesesi duvarının iç yüzeyinden kaynaklanan ve boşluğa doğru çıkıntı şeklinde uzanan anormal doku parçasına safra kesesi polipi denir.

Safra kesesi polipleri genellikle herhangi bir şikayete yol açmazlar ve başka nedenlerle yapılan incelemeler sırasında tesadüfen saptanırlar.

Safra kesesi poliplerinin büyük bir kısmı kolesterol polipleridir. Kolesterol polipleri kansere dönüşme riski taşımazlar ancak safra kesesi taşı gibi davranırlar.

Tanı sırasında 10 mm veya daha büyük olan ya da takip sırasında büyüyen safra kesesi poliplerine cerrahi tedavi önerilir.

SORULAR – CEVAPLAR

Safra kesesi polipleri ne sıklıkta görülür?

Safra kesesi poliplerinin toplumdaki sıklığı, belirgin farklılıklar göstermekle birlikte %0.3-10 arasındadır.

Aynı kişide birden çok safra kesesi polipi olabilir mi?

Evet. Hatta kişilerin önemli bir kısmında polipleri çok sayıdadır.

Safra kesesi poliplerinin tipleri nelerdir?

Safra kesesi polipleri, neoplastik yani tümör niteliği taşıyan veya neoplastik olmayan tipte olabilir. Tümör niteliği taşıyanlara gerçek polip de denir. Bunlar da yine kendi içlerinde selim ve habisolarak ikiye ayrılır. Selim olan neoplastik poliplerin büyük bir kısmı “adenom” tipindedir. Adenomların kansere dönüşme riski mevcuttur. Habis olan neoplastik poliplere ise safra kesesi kanseri adı verilir.

Safra kesesi poliplerinin tipi nasıl belirlenir?

Ne yazık ki güncel tanı yöntemleri ile bir safra kesesi polipinin yukarıda bahsi geçen polip tiplerinden hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Bunu kesin olarak anlamanın tek yolu safra kesesini ameliyatla çıkartmak ve patolojik incelemeye göndermektir.

Safra kesesi polipleri kansere dönüşür mü?

Yukarıda bahsi geçen neoplastik ya da gerçek poliplerin kansere dönüşme potansiyeli mevcuttur. Hatta bu tip polipler üzerlerinde kanser odağı barındırıyor dahi olabilirler.

Safra kesesi poliplerinin çok sayıda olması kanser riskini artırır mı?

Hayır. Buna dair hiçbir kanıt yoktur.

Safra kesesi polipleri hangi şikayetlere yol açar?

Safra kesesi poliplerine özgü bir şikayet veya bulgu yoktur. Çoğu zaman, kişide herhangi bir şikayete yol açmazlar. Ancak bazı polipler, özellikle safra kesesi kanalına yakın yerleşimli olanlar, safra kesesi kanalını tıkayarak safra kesesi taşlarına benzer şikayetlere yol açabilirler.

Safra kesesi polipleri nasıl teşhis edilir?

Safra kesesi poliplerinin teşhisinde ve takibinde ultrasonografi genellikle tek başına yeterlidir. Ancak, safra kesesi poliplerinin habis yani kanser olma şüphesi mevcut ise BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemlerinden de faydalanmak gerekir. Safra kesesi polipleri, başta safra taşı hastalığı olmak üzere, başka nedenlerle yapılan safra kesesi ameliyatını takiben yapılan patolojik incelemede tesadüfen de saptanabilirler.

Safra kesesi polipleri mutlaka tedavi edilmeli midir?

Hayır. Safra kesesi poliplerinde ameliyat kararı için en önemli neden kanser şüphesidir. Safra kesesi poliplerinde bu açıdan tehlike alarmı veren en önemli bulgu polipin boyutudur. Neredeyse tüm güncel kılavuzlar, 10 mm ve daha büyük poliplerin riskli kabul edilmesini ve ameliyat edilmesini önerirler.

Safra kesesi poliplerinin tedavisi öncesinde ek tetkik gerekir mi?

Eğer safra kesesi kanseri şüphesi mevcutsa mutlaka ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Tümörü daha iyi değerlendirmek için BT veya MR çekilir.

Safra kesesi polipleri nasıl tedavi edilir?

Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi yolla safra kesesi bütünüyle çıkartılır. Bu işleme “kolesistektomi” adı verilir. Kanser şüphesinin düşük olduğu durumlarda ameliyat kapalı olarak (laparoskopik) yapılır. Kanser şüphesinin yüksek olduğu durumlarda ise açık cerrahi ön plandadır.

Safra kesesi polipleri için uygulanan safra kesesi cerrahisi farklı mıdır?

Evet. Öncelikle bu ameliyatlarda onkolojik cerrahinin tüm prensiplerine riayet edilir diğer bir deyişle safra kesesi herhangi bir zarar verilmeden ve etrafa bulaştırılmadan çıkartılır. Cerrah çıkardığı safra kesesini elleriyle ve gözleriyle inceler. Eğer polipte kanser olduğundan şüpheleniyorsa, numuneyi donuk kesit incelemeye gönderir. Donuk kesit inceleme, numunenin patologlar tarafından hızlıca değerlendirilmesini sağlayan bir uygulamadır. Eğer polipte gerçekten kanser mevcut ise, cerrahinin büyütülmesi gerekebilir.

Ameliyat sırasında safra kesesi polipinin kanser olduğu tespit edilirse ne yapılır?

Bu durumda, “radikal kolesistektomi” işlemine dönmek gerekebilir. Radikal kolesistektomi, safra kesesine ek olarak karaciğerin safra kesesine komşu olan kısmının ve bölgesel lenf bezlerinin de çıkartılmasını tanımlar.

Ameliyat sonrasında safra kesesi polipinin kanser olduğu tespit edilirse ne yapılır?

Eğer kanser safra kesesi duvarı içindeki derin katmanları istila etmişse yukarıda bahsedilen radikal kolesistektomi işleminin uygulanması gerekir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Safra Kesesi Kanseri sayfasını ziyaret edin.

Safra kesesi polipleri nasıl takip edilir?

Hekimin belirlediği aralıklarla ve ultrasonografi ile takip uygulanır.

TELEFONLA
BİLGİ ALIN