KAPAT
Özofagus (yemek borusu) cerrahisi konusunda bilgilenin.

Özofagus cerrahisi kapsamında tedavi edilen belli başlı hastalıklar şunlardır: