KAPAT

TELEFONLA
RANDEVU OLUŞTURUN
HASTALIKLAR / HABİS HASTALIKLAR

Karaciğer Kanseri

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinde biridir. Bu kanser genellikle kronik karaciğer hastalığı veya siroz zemininde gelişir. Karaciğer kanserinin tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi vardır ve tedavi sonuçları eskiye nazaran belirgin ölçüde daha iyidir.

Karaciğer Kanseri
Prof. Dr. Murat Gönenç
Doç. Dr. Erman Aytaç
 1. Genel Bakış
  • Karaciğer kanserinin genel hatları ile ilgili bilgi edinin.
 2. Risk Faktörleri ve Önlemler
  • Karaciğer kanseri gelişimi riskini artıran durumlar ve riskini azaltabilmek için alınacak önlemler hakkında bilgi edinin.
 3. Teşhis ve Evreleme
  • Karaciğer kanserinde belirtiler, erken teşhis için ipuçları, tanı yöntemleri ve evreleme hakkında bilgi edinin.
 4. Tedavi
  • Karaciğer kanserinde tedavinin ana prensipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.
 5. Karaciğer Kanseri Cerrahisi
  • Karaciğer kanserinin cerrahi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
 6. Hızlı Bakış
  • Karaciğer kanseri ile ilgili özet bilgiler edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

 • Hastalığımın karaciğer kanseri olduğuna emin misiniz?
  • Karaciğer kanseri teşhisinden emin olmanın tek yolu kanser şüphesi olan dokunun mikroskop ile incelenmesidir. Ancak hekimleriniz zaten kanser teşhisini doğrulamak ve bunun dışındaki olasılıkları dışlamak için gerekli tetkikleri yapacaklardır. Tüm incelemelere rağmen, karaciğer kanseri şüphesi ile ameliyat edilen hastaların oldukça az bir kısmında kanser dışı hastalıklar saptanır. Bu durumda hastalar boşuna ameliyat oldukları düşüncesine kapılabilirler ancak bunu ameliyat öncesinde kesin olarak saptamak her zaman mümkün değildir.
 • Hastalık şu an hangi evrede, çok mu geç kaldım?
  • Hiçbir zaman çok geç kalmış sayılmazsınız; bazen ileri evre hastalığa sahip olan hastalar dahi tedaviye mükemmel yanıt verebilirler. Hastalığınızın hangi evrede olduğunu belirlemek için bazı tetkikler yapmak gerekir. Hastalık tanı sırasında karaciğer nakli veya cerrahi tedavi yapılabilecek aşamayı geçmiş olsa dahi, diğer tedavi yöntemlerinden ciddi fayda görebilir ve hatta bu tedaviler sonrasında bir cerrahi tedavi adayı haline gelebilir.
 • Bu süreçte psikolojik destek almam iyi olur mu?
  • “Güçlü olmanız gerektiği ana gelene kadar, siz bile ne kadar güçlü olabileceğinizi tahmin edemezsiniz.” İnsanlar kanser haberi karşısında şok olsa da, zaman içinde bununla mücadele etmeyi öğrenir ve çoğu zaman da çok iyi başarır. Ancak, bununla mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, psikolojik destek almanızı şiddetle öneririz; zira, tedavi sürecinde sadece fiziksel açıdan olmanız değil aynı zamanda zihinsel açıdan iyi durumda olmanız tedavi sonuçları açısından oldukça önemlidir.
 • Bu hastalığın tedavisi mümkün mü?
  • Evet. Cerrahi alanındaki devasa gelişmeler ve karaciğer naklinin yaygınlaşması sayesinde hastaların hiç de yadsınmayacak bir kısmı tam şifa bulabilmektedir.
 • Hangi tedavi daha iyidir?
  • Karaciğer kanserlerinde tek etkili tedavi cerrahidir. Siroz zemininde gelişen karaciğer kanserinde ideal tedavi karaciğer nakli iken, sağlıklı karaciğerde gelişen kanserlerde tercih edilen tedavi karaciğerin kanseri içeren kısmının çıkartılması şeklindeki cerrahi tedavidir.
 • Siz hangi tedaviyi önerirsiniz?
  • Bizim önerimiz her zaman bilimsel kanıtlar ışığında belirlenen seçenekler olacaktır. Karaciğer kanserinde her hastaya özel en iyi tedavi şemasının hangisi olduğunu belirlemenin en iyi yolu multidisipliner toplantılardır. Multidisipliner toplantılar, karaciğer kanseri tedavisinde rol alan ilgili tüm branş hekimlerinin bir araya gelerek hastaların tıbbi verilerini inceledikleri, tartıştıkları ve böylece en uygun tedavi şemasına karar verdikleri toplantılardır.
 • Sizin karaciğer kanseri tedavisindeki deneyiminiz nasıl, ikinci bir görüş almama gerek var mı?
  • Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bizim uygulamamızda, tüm karaciğer kanseri tanısı alan hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir. Bu toplantılara, karaciğer cerrahisi ekibine ek olarak, karaciğer kanseri konusunda tecrübeli olan tüm branş hekimleri dahil olurlar. Buna rağmen, biz hastalarımızın ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.
 • Cerrahi tedavi riskli midir?
  • Karaciğer kanseri cerrahisi ağır bir cerrahidir ancak bunun karaciğer kanseri gibi çok ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık için yapıldığı unutulmamalıdır. Konuyla ilgili yapılan hemen her bilimsel çalışmada varılan ortak nokta, karaciğer kanseri cerrahisinin tecrübeli ve donanımlı merkezlerde tecrübeli karaciğer cerrahisi ekiplerince oldukça düşük bir risk ile uygulanabildiğidir. Karaciğer kanseri cerrahisi uygulanan merkezlerde sadece karaciğer cerrahisi ekibinin bulunması yeterli değildir aynı zamanda bu konuda tecrübeli Anestezi, Yoğun Bakım, Girişimsel Endoskopi ve Girişimsel Radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.
 • Karaciğer kanseri ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar zaman alır?
  • Karaciğer kanseri ameliyatı sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, siroz varlığı, sirozun derecesi, kanserin evresi, yapılan karaciğer ameliyatının tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.
  • Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmayan hastalar genellikle 7-10 gün içinde taburcu olurlar. Hastalar taburculuk sonrasında genellikle kendi ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, banyo gibi) karşılar halde olurlar. Hastaların büyük bir kısmı 6-8 haftalık süre içinde eski hayatlarına büyük ölçüde dönmüş olurlar.
 • Cerrahisiz tedavi şansı yok mu?
  • Karaciğer nakli veya kanserli dokuların cerrahi yolla tamamen temizlenmesi dışındaki tedavilerle karaciğer kanserinde kalıcı şifa şansı elde edebilme şansı yoktur. Dolayısıyla, cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak bu katkı uzun soluklu ve kalıcı olmaz.
 • Kemoterapi veya şua tedavisi almam gerekecek mi?
  • Çoğu kanser tipinden farklı olarak, karaciğer kanserlerinin çoğunda kemoterapi ve şua tedavisinin yeri sınırlıdır. Bu tedaviler genellikle karaciğer nakli veya cerrahi tedavi uygulanamayan hastalarda tercih edilirler.
 • Cerrahi tedavi dışındaki tedavilerin ayrıntılarını hangi hekimlerden öğrenebilirim?
  • Tıbbi Onkoloji ve Gastroenteroloji uzmanları hem kemoterapiyi uygulayan hem de tedavi sırasında ve sonrasında hastayı takip eden esas hekimlerdir. Cerrahi tedavi dışındaki konular hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hekimler de yine Tıbbi Onkoloji uzmanlarıdır.
 • Tedavim bittikten sonra eski yaşantıma dönebilecek miyim?
  • Büyük ölçüde evet. Karaciğer kanseri tedavisi uzun, zor ve yorucu bir süreçtir. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, belli bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatacak ve yeni duruma uyum sağlayacaktır. Bu süreç genellikle aylar sürer. Şunu söyleyebiliriz ki günümüzde karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve sonrasında normal hayatına devam eden birçok hasta vardır.
 • Ne kadar zamanım var?
  • Ne yazık ki bu soru çok sık karşılaştığımız bir sorudur. Hastalar bu soruyu bazı haklı nedenlerle soruyor olsa da, yaşam süresini belirleyen sayısız faktör olduğu için net bir cevap vermek zaten mümkün değildir. Aynı tip ve aynı evredeki kansere ve benzer tıbbi özelliklere sahip kişilerin tedavi yanıtı ve yaşam süreleri farklı olabilir. Ancak yaşam süresini belirleyen en önemli unsurun hastalığın evresi olduğu söylenebilir.