KAPAT

Karaciğer Metastazları

Karaciğer vücutta en sık metastaza kalan organlardan biridir. Bazı kanser tiplerine bağlı karaciğer metastazları tedaviden ciddi fayda görebilir. Yeni ve güçlü tedavi yöntemleri sayesinde karaciğer metastazlarının tedavisinin sonuçları her geçen gün daha başarılı hale geliyor.

Habis tümörler yani kanserler farklı yollarla uzak dokulara ve organlara yayılma kapasitesine sahiptirler. Kanser hücrelerinin uzak bölgelere yayılarak buralarda oluşturdukları yeni kanser odaklarına metastaz adı verilir. Karaciğer insan vücudunda en sık metastaza maruz kalan organlardan biridir. Hatta söz konusu sindirim sistemi organlarından kaynaklanan kanserler olduğunda en sık metastaz izlenen organ karaciğerdir.

Kanser hastalığının ne denli sık olduğu ve karaciğerin de en sık metastaza maruz kalan organlardan biri olduğu gerçeği bir araya getirildiğinde, karaciğer metastazlarının çok sık rastlanan bir durum olması şaşırtıcı değildir. Hem bu nedenle hem de karaciğer metastazları olan kanserlerin büyük bir kısmında hastalığın seyrini belirleyen unsur kanserin esas odağı değil, karaciğer metastazları olduğunun görülmesi ile birlikte karaciğer metastazlarına yönelik tedaviler kanser tedavisinin odak noktalarından biri haline gelmiştir.

 1. Karaciğer Metastazlarının Belirtileri Nelerdir?
  • Karaciğer metastazlarının en önemli belirtileri nelerdir? İnceleyin.
 2. Karaciğer Metastazları Nasıl Teşhis Edilir?
  • Karaciğer metastazlarının tanısı nasıl konur? Bilgi edinin.
 3. Karaciğer Metastazlarının Tedavisi Nasıl Yapılır?
  • Karaciğer metastazlarının tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi edinin.
 4. Karaciğer Metastazlarının Ameliyatı Nasıl Yapılır?
  • Karaciğer metastazlarının ameliyatı, robotik ve laparoskopik cerrahi hakkında bilgi edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

Karaciğer nedir?

Karaciğer vücuttaki en büyük iç organdır ve karnın sağ-üst kısmında yerleşiktir. Karaciğer insan vücüdundaki metabolik işlevlerin oldukça büyük bir kısmından sorumludur. Ayrıca safranın üretildiği yegane organdır. Karaciğerde birçok hücre tipi olmasına rağmen, hücrelerin büyük bir kısmını esas karaciğer hücreleri (hepatosit) ve safra yollarını oluşturan hücreler (kolanjiyosit) oluşturur.

Metastaz nedir?

Habis tümörler yani kanserler farklı yollarla uzak dokulara ve organlara yayılma kapasitesine sahiptirler. Bu yollar şöyle özetlenebilir: 1. Vücut boşluklarına dökülüp bu boşluklara ekilme yoluyla; 2. Lenf akımına ulaşarak yakın çevrelerindeki veya uzaktaki lenf bezlerine yayılma yoluyla; 3. Kan akımına ulaşarak herhangi bir dokuya veya organa yayılma yoluyla.

Bu doku ve organlara ulaşan kanser hücreleri uygun şartlar oluştuğunda bulundukları yerde çoğalmaya başlarlar ve bu bölgelerde de yeni tümör odakları meydana getirirler. Esas kanser dokusundan uzakta ortaya çıkan bu yeni odaklara “metastaz” ya da “metastatik tümör” adı verilir.
Yerel lenf bezleri haricindeki metastazlara ise “uzak metastaz” denilir. Uzak metastaz yapmış kanserler “evre 4” yani son evre olarak kabul edilir. Kısacası, evre 4 kanserin herkesin anlayabileceği dilde açıklaması şudur: Artık bu kanser ilk ortaya çıktığı bölgede sınırlı değildir ve lenf veya kan yoluyla sistemde uzak alanlara ulaşmıştır.

Karaciğer metastazları nedir?

Karaciğer en sık metastaza maruz kalan organlardan biridir. Hatta söz konusu sindirim sistemi organlarından kaynaklanan kanserler olduğunda en sık metastaz izlenen organ karaciğerdir.
Karaciğer metastazları, karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan kanserlerden çok daha sık görülürler.

Karaciğer kanseri ameliyatı riskli bir ameliyat mıdır?

Karaciğer ameliyatlarının çoğu zor ve karmaşıktır ancak bu ameliyatların kanser gibi çok ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık için yapıldığı unutulmamalıdır. Karaciğer cerrahisine bağlı en ciddi sorunlar kanama, enfeksiyon ve karaciğer yetmezliğidir.

Bilimsel çalışmalar, karaciğer cerrahisinin tecrübeli ve donanımlı merkezlerde tecrübeli karaciğer cerrahisi ekiplerince oldukça düşük bir risk ile uygulanabildiğini göstermiştir. Bu merkezlerde sadece tecrübeli bir karaciğer cerrahisi ekibinin bulunması yeterli değildir aynı zamanda bu konuda tecrübeli Anestezi, Yoğun Bakım, Girişimsel Endoskopi ve Girişimsel Radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.

Karaciğer metastazında erken teşhis mümkün mü?

Evet. Karaciğer metastazları ya kanser tanısı sırasında zaten mevcuttur ya da kanserin takip ve tedavisi sürecinde ortaya çıkarlar. Kanser nedeniyle düzenli takibi yapılan hastalarda erken teşhis mümkündür.

Karaciğer metastazında hangi tedavi yöntemi daha iyidir?

Karaciğer metastazlarının tedavisi bir bütündür ve içindeki öğeler birbirini tamamlar niteliktedir.
Hiçbir tedavi tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte, kemoterapi ve cerrahi tedavi kombinasyonu karaciğer metastazlarının tek etkili tedavisidir çünkü ancak bu kombinasyon ile hastalar kalıcı şifa şansı elde edebilir.

Bizim önerimiz her zaman bilimsel kanıtlar ışığında belirlenen seçenekler olacaktır. Etkili bir tedavinin en önemli parçalarından biri cerrahi tedavi olduğu için, eğer cerrahi tedavi için her anlamda uygun bir adaysanız, bizim önerimiz cerrahi tedavi olacaktır. Ancak, genellikle cerrahi tedavi tek başına yeterli değildir ve diğer tedavi yöntemlerinin desteği gereklidir.

Karaciğer metastazında yaşam süresi ne kadardır?

Ne yazık ki bu soru çok sık karşılaştığımız bir sorudur. Hastalar bu soruyu bazı haklı nedenlerle soruyor olsa da, yaşam süresini belirleyen sayısız faktör olduğu için net bir cevap vermek zaten mümkün değildir. Aynı tip ve aynı evredeki kansere ve benzer tıbbi özelliklere sahip kişilerin tedavi yanıtı ve yaşam süreleri farklı olabilir. Ancak yaşam süresini belirleyen en önemli unsurların kanserin tipi, hastalığın yaygınlığı ve tedaviye yanıt derecesi olduğu söylenebilir.

Karaciğer metastazı ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadardır?

Cerrahi tedavi sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, ameliyat öncesinde alınan kemoterapi, kanserin evresi, yapılan pankreas ameliyatının tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.

Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmadığı ve ameliyatın kapalı yöntemle yapıldığı hastalar genellikle 2-3 gün içinde taburcu olurlar. Açık ameliyatlar da ise bu süre 7-8 güne kadar uzayabilir.

Karaciğer metastazı tedavisi sonrası normal yaşantıya dönülebilir mi?

Büyük ölçüde evet. Karaciğer metastazlarının tedavisi uzun, zor ve yorucu bir süreçtir. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, belli bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatacak ve yeni duruma uyum sağlayacaktır. Bu süreç genellikle aylar sürer. Şunu söyleyebiliriz ki günümüzde büyük bir karaciğer ameliyatı olan ve sonrasında eski hayatına devam eden birçok hasta vardır.

Robotik cerrahi ile karaciğer metastazı ameliyatı yapılır mı?

Evet. Robotik cerrahi ile ilgili tecrübenin artması ve önemli teknik gelişmeler kaydedilmesi ile birlikte robotik cerrahi ile karaciğer metastazı ameliyatları giderek artan oranda uygulanmaya başlanmıştır.

Laparoskopik cerrahi ile karaciğer metastazı ameliyatı yapılır mı?

Karaciğerin kapalı ameliyatlarının büyük bir kısmı, kapalı ameliyatlar (laparoskopik ve robotik) içinde ileri düzey kabul edilen ameliyatlardır ve bu nedenle halen sadece bazı merkezlerde laparoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Biz ekip olarak mümkün olan her durumda, bazı avantajları nedeniyle, karaciğer ameliyatlarını laparoskopik yöntemle yapmayı tercih ediyoruz.

Karaciğer metastazı tedavisini hangi hekimler yapar?

Karaciğer metastazlarını tek bir tedavi yöntemi ile tedavi etmek mümkün değildir; bu nedenle birçok tedavi yöntemi birlikte kullanılır. Bu tedavi yöntemleri ve bunları uygulayan ilgili branşlar şunlardır:

Cerrahi uzmanı: Karaciğer cerrahisi Genel Cerrahi branşının ilgi alanı içinde yer alır. Ancak karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi teknik açıdan ciddi donanım ve tecrübe gerektirdiği için, bazı ülkelerde “Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi (Hepatopankreatobiliyer Cerrahi)” ayrı bir alt birim olarak tanımlanmıştır ve bu birimin ameliyatları bu konuda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından donanımlı merkezlerde gerçekleştirilirler.

Tıbbi Onkoloji uzmanları: Klasik kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, imünoterapi gibi sistemik tedavi seçenekleri Tıbbi Onkoloji uzmanları tarafından uygulanırlar. Tıbbi Onkoloji uzmanları aynı zamanda karaciğer metastazlarına sahip kanser hastalarında uzun dönem takibi yapan esas hekimlerdir.

Girişimsel Radyoloji uzmanları: Karaciğerdeki metastazlara yönelik cerrahi dışı girişimsel tedavilerin (Ablasyon, TAKE, TARE) hemen hepsi Girişimsel Radyologlar tarafından yapılır.

Gastroenteroloji uzmanları: Karaciğer işlevlerinin değerlendirilmesinden sorumlu hekimlerdir.

Radyasyon Onkolojisi uzmanları: Radyoterapi (ışın, şua tedavisi) Radyasyon Onkolojisi uzmanları tarafından uygulanır.

Karaciğer metastazında kanser tipinin önemi nedir?

Karaciğer metastazlarının esas kaynağı olan kanserin tipi büyük önem taşır çünkü bazı kanser tiplerinde karaciğer metastazlarına yönelik tedaviler hastanın yaşam beklentisine ve kalitesine anlamlı bir katkı sağlamaz. Ancak bu noktada dahi bir açık kapı bırakmak gerekir; zira, giderek gelişen ve güçlenen cerrahi dışı tedaviler sayesinde bir zamanlar cerrahi uygulanması hayal dahi edilemeyen hastaların bir kısmına artık cerrahi tedavi uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar kanser tipi karar vermede çok önemli yere sahip olsa da, her hastayı kendi özelinde değerlendirmek yani hastaya özel tedavi protokolleri belirlemek gerekir.

Günümüzde karaciğer metastazlarına yönelik tedavilerin hastaya anlamlı ölçüde fayda gösterdiğinin ispatlandığı kanser tipleri şunlardır:

1. Kalın bağırsak ve rektum kanseri
2. Nöroendokrin tümörler
3. Boşaltım ve üreme sistemi kanserleri

Karaciğer metastazı iyileşir mi? Kurtulma şansı var mı?

Evet. Eskiden bu sorunun cevabı “hayır” idi. Bir zamanlar yaşam beklentisi aylarla ifade edilen bu hastalar günümüzde uzun süreli ve hatta kalıcı şifa elde edebilmektedir.

Karaciğer metastazı tedavi sürecinde psikolojik destek almak gerekir mi?

“Güçlü olmanız gerektiği ana gelene kadar, siz bile ne kadar güçlü olabileceğinizi tahmin edemezsiniz.” İnsanlar kanser haberi karşısında şok olsa da, zaman içinde bununla mücadele etmeyi öğrenir ve çoğu zaman da çok iyi başarır. Ancak, bununla mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, psikolojik destek almanızı şiddetle öneririz; zira, tedavi sürecinde sadece fiziksel açıda değil aynı zamanda zihinsel açıdan da iyi durumda olmanız tedavi sonuçları açısından oldukça önemlidir.

Karaciğer metastazı tedavisinde en iyi doktor kimdir? Artı Cerrahi doktorlarının bu konudaki deneyimi nedir?

Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bizim uygulamamızda, karaciğer metastazı tanısı alan tüm hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir.
Bu toplantılara, karaciğer cerrahisi ekibine ek olarak, karaciğer kanseri ve karaciğer metastazları konusunda tecrübeli olan tüm branş hekimleri dahil olurlar. Buna rağmen, biz hastalarımızın ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.

Karaciğer metastazı ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Karaciğer metastazlarında kalıcı şifa şansı en yüksek olan hastalar kemoterapi eşliğinde karaciğer metastazlarının cerrahi yolla tamamen temizlendiği hastalardır. Cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak en iyi uzun dönem sonuçları cerrahi tedavi ile edilir.

Karaciğer metastazında ışın tedavisi ve kemoterapinin yeri nedir?

Cerrahi tedavi olsun ya da olmasın, mutlaka kemoterapi almanız gerekir. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda kemoterapi duruma göre ameliyat öncesinde veya sonrasında verilebilir. Şua tedavisi sadece bazı durumlarda kullanılır.

TELEFONLA
BİLGİ ALIN