KAPAT
Pankreas Kanseri Cerrahları
Acıbadem Maslak Hastanesi

Adres: Darüşşafaka Büyükdere Caddesi No:40, 34457 Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0532) 486 66 78

Yol Tarifi Al
Acıbadem Altunizade Hastanesi

Adres: Altunizade, Yurtcan Sokağı No:1, 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: (0532) 486 66 78

Yol Tarifi Al
Cerrahlarımızı & Grubumuzu Yakından TanıyınPankreas Kanseri Tedavisi

Pankreas kanseri kötü seyri nedeniyle edindiği kötü şöhreti giderek kaybetmeye başlamıştır. Öyle ki yeni ve güçlü tedavi yöntemleri sayesinde pankreas kanserinin tedavisinin sonuçları her geçen gün daha başarılı hale geliyor.

Tıbbi istatistiklere göre, Türkiye’de 2020 yılında 8400 hasta pankreas kanseri tanısı almıştır ve ülkemizde en sık görülen 10 kanser tipi arasındadır. Pankreas kanserine bağlı ölüm oranı ise daha sık görülen kanser tiplerinin birçoğundan daha yüksektir. Bunun nedeni, pankreas kanserinin hırçın bir tabiata sahip olması ve hastalığın genellikle geç dönemde teşhis edilebilmesidir. Pankreas kanseri genellikle bir ileri yaş hastalığıdır; hastaların büyük bir kısmı 60 yaş üzerindedir. Pankreas kanseri gelişimi riskini artırdığı bilinen en önemli faktörler ailevi yatkınlık, bazı genetik hastalıklar, kronik pankreatit, tütün ürünleri, şişmanlık ve diyabettir.

Pankreas kanserlerinin oldukça büyük bir kısmı ekzokrin pankreastan yani hazım enzimlerini üreten sistemden kaynaklanır. Bu kanserlere “duktal adenokarsinom” adı verilir. Bu tip kanserler sıklıkla pankreasın baş kısmında görülürler. Ayrıca, pankreasta bulunan tüm hücre tiplerinden farklı kanser tipleri gelişebilir ancak bunlar duktal adenokarsinoma göre çok daha nadir görülürler.

 1. Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir?
  • Pankreas kanserinin en önemli belirtileri nelerdir? İnceleyin.
 2. Pankreas Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?
  • Pankreas kanseri tanısı nasıl konur? Bilgi edinin.
 3. Pankreas Kanserinin Evreleri Nelerdir?
  • Pankreas kanserinin tüm evreleriyle ilgili detaylı bilgi edinin.
 4. Pankreas Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?
  • Pankreas kanserinin ameliyatı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

Pankreas nedir?

Pankreas iki yönlü işleve sahip bir organdır. İlk görevi bazı sindirim enzimlerinin üretimidir.
Pankreasın bundan sorumlu kısmına “ekzokrin pankreas” adı verilir ve tüm pankreas bezinin yaklaşık %98’ini oluşturur. Üretilen sindirim enzimleri pankreas kanalı vasıtasıyla onikiparmak bağırsağına dökülür. İkinci görevi ise bazı hormonların üretimidir. Pankreasın bundan sorumlu kısmına ise “endokrin pankreas” adı verilir ve pankreas bezinin çok küçük bir kısmını oluşturur.
Endokrin pankreas, başta insülin olmak üzere, çok sayıda hormon üretir ve bu nedenle metabolik işlevlerde önemli bir role sahiptir.

Pankreas karın içinde üst ve arka kısımda yerleşik bir organdır. Organın büyük kısmını sindirimde görevli hazım enzimlerinin üretildiği “ekzokrin pankreas” adı verilen kısım oluşturur. Organın küçük bir kısmını oluşturan “endokrin pankreas” kısmı ise birçok hormonun üretiminden sorumludur ve azınlığı oluştursa da vücutta etkileri oldukça önemlidir. Bu hormonlar arasında en bilineni insülindir.

Pankreas kanseri tipleri nelerdir?

Pankreasın yapısını oluşturan birçok farklı hücre tipi vardır ve bu hücrelerin her birinden farklı tümör tipleri gelişebilir. Pankreas kanserlerinin büyük bir kısmı, pankreas dokusunun yine oldukça büyük bir kısmını oluşturan pankreas kanallarından kaynaklanır. Daha nadir olmak üzere, hormon salgılayan hücrelerden yani endokrin pankreastan kaynaklanan kanserler ve kistik kanserlere rastlanır.

Duktal adenokarsinom: Pankreas kanserlerinin en sık görülen (%85-90) tipidir. Bu kanser, pankreasın büyük kısmını oluşturan pankreas kanalı döşeyen hücrelerden yani “ekzokrin pankreas” dokusundan kaynaklanır.

Daha nadir kanser tipleri: Nöroendokrin tümörler (hormon salgılayan hücrelerden kaynaklanan), asiner hücre kanserleri (pankreas enzimi salgılayan hücrelerden kaynaklanan), vs.

Pankreasta selim kistler ve kanser öncesi oluşumlar nelerdir?

Pankreasta selim tümörler de ortaya çıkabilir ancak kanserlere kıyasla daha nadir görülürler. “Pankreasın kistik tümörleri” pankreasta en sık rastlanan selim tümörlerdir ve bu tümörlerin bir kısmı “kanser öncüsü” kabul edilir çünkü zaman içinde kansere dönüşme riski taşırlar. Pankreasın kistik tümörleri dört tipe ayrılır:

– Seröz kistik neoplaziler
– Müsinöz kistik neoplaziler
– İPMN (İntraduktal papiler müsinöz neoplazi)
– Solit psödopapiler tümör

Pankreas kanserinde erken teşhis mümkün mü?

Pankreas kanseri toplumdaki tüm sağlıklı bireylere tarama testi uygulanmasını gerektirecek kadar sık görülen bir kanser tipi değildir. Ayrıca pankreas kanserine yönelik ideal bir tarama testi de henüz mevcut değildir. Ancak pankreas kanseri gelişimi açısından topluma göre belirgin ölçüde daha yüksek riske sahip olan bireylerin düzenli aralarla takip edilmesi gerekir; böylece bu bireylerde kanserin erken teşhisi mümkün olabilir. Bunlar arasında en önemlileri ailevi pankreas kanseri tipleri, bazı genetik hastalıklar ve kronik pankreatittir.

Ameliyat sonrası iyileşme süresi ne kadar?

Ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer.
Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, ameliyat öncesinde alınan kemoterapi, pankreas kanserinin evresi, yapılan pankreas ameliyatının tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.

Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmayan hastalar genellikle 7-10 gün içinde taburcu olurlar.
Hastalar taburculuk sonrasında genellikle kendi ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, banyo gibi) karşılar halde olurlar. Hastaların büyük bir kısmı 6-8 haftalık süre içinde eski hayatlarına büyük ölçüde dönmüş olurlar.

Pankreas ameliyatı riskli mi?

Pankreas kanseri cerrahisi ağır bir cerrahidir ancak bunun pankreas kanseri gibi çok ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık için yapıldığı unutulmamalıdır. Pankreas kanseri cerrahisine bağlı ciddi sorunların en önemli nedeni kalan pankreas dokusu ince bağırsağa dikildiği dikiş hattından sızıntı olmasıdır. Buradan sızan pankreas sıvısı karın boşluğunda birikir ve zaman içinde mikroplarla istila edilerek ciddi bir enfeksiyon oluşturabilir. Ayrıca, bu sıvı hazım enzimleri içerdiği için çevredeki damarların duvarını da sindirerek bu damarların aşınmasına ve daha sonra da kanamasına neden olabilir.

Konuyla ilgili yapılan hemen her bilimsel çalışmada varılan ortak nokta, pankreas cerrahisinin tecrübeli ve donanımlı merkezlerde tecrübeli pankreas cerrahisi ekiplerince oldukça düşük bir risk ile uygulanabildiğidir. Pankreas kanseri cerrahisi uygulanan merkezlerde sadece pankreas cerrahisi ekibinin bulunması yeterli değildir aynı zamanda bu konuda tecrübeli Anestezi, Yoğun Bakım, Girişimsel Endoskopi ve Girişimsel Radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.

Teşhis konabilmesi için hangi tetkikleri yaptırmak gerekir?

Tedavi şemasını belirlemek için hastalığın evresini belirlemek gerekir. Bunun için de en sık kullanılan tetkikler şunlardır: BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme), EUS (Endoskopik UltraSonografi), PET (Pozitron Emisyon Tomografisi). Tedavi şeması belirlenirken hastalığın evresi kadar önemli olan diğer bir unsur da hastanın genel sağlık durumudur (yandaş hastalıkları, kondisyon, vs.).

Pankreas kanseri tedavi edilebilir mi? Pankreas kanserinde en iyi tedavi yöntemi hangisidir?

Bizim önerimiz her zaman bilimsel kanıtlar ışığında belirlenen seçenekler olacaktır. Etkili bir tedavinin olmazsa olmaz parçası cerrahi tedavi olduğu için, eğer cerrahi tedavi için her anlamda uygun bir adaysanız, bizim önerimiz cerrahi tedavi olacaktır. Ancak, genellikle cerrahi tedavi tek başına yeterli değildir ve diğer tedavi yöntemlerinin desteği gereklidir.

Pankreas kanserinde her hastaya özel en iyi tedavi şemasının hangisi olduğunu belirlemenin en iyi yolu multidisipliner toplantılardır. Multidisipliner toplantılar, pankreas kanseri tedavisinde rol alan ilgili tüm branş hekimlerinin bir araya gelerek hastaların tıbbi verilerini inceledikleri, tartıştıkları ve böylece en uygun tedavi şemasına karar verdikleri toplantılardır.

Pankreas kanserinde yaşam süresi ne kadardır?

Ne yazık ki bu soru çok sık karşılaştığımız bir sorudur. Hastalar bu soruyu bazı haklı nedenlerle soruyor olsa da, yaşam süresini belirleyen sayısız faktör olduğu için net bir cevap vermek zaten mümkün değildir. Aynı tip ve aynı evredeki kansere ve benzer tıbbi özelliklere sahip kişilerin tedavi yanıtı ve yaşam süreleri farklı olabilir. Ancak yaşam süresini belirleyen en önemli unsurun hastalığın evresi olduğu söylenebilir.

Pankreas kanseri tedavisinden kesin sonuç alınır mı?

Bunu önceden kesin olarak tahmin edebilmek mümkün değildir. Bunun farklı nedenleri olabilir.
Birincisi, tanı sırasında belirlenen evre yanıltıcı olabilir.

Bunu bir örnekle açıklayalım:
Ameliyat öncesinde yapılan tetkikler sonucunda hastanın evre 2 hastalığa sahip olduğu belirlenir, oysa o sırada uzak organlarda henüz mevcut tanı yöntemleri ile saptanamayacak düzeyde küçük metastazlar (kanserin yayılımı sonucu ortaya çıkan yeni kanser odakları) olabilir yani aslında hasta evre 4 hastalığa sahiptir, bu gerçek ancak tedavi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. İkinci önemli bir neden de, kanserin tedaviye dirençli olmasıdır.

Mevcut tüm tedavi seçenekleri uygulansa dahi pankreas kanseri büyümeye ve yayılmaya devam edebilir. Zaten bu nedenle tedavinin belirli aşamalarında tedaviye yanıt değerlendirmesi yapılır. Eğer tedaviden yeterli fayda görülmüyorsa, farklı tedavi seçeneklerine geçilir.

Pankreas kanseri tedavisi sonrası normal yaşantıya dönülebilir mi?

Büyük ölçüde evet. Pankreas kanseri tedavisi uzun, zor ve yorucu bir süreçtir. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, belli bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatacak ve yeni duruma uyum sağlayacaktır.
Bu süreç genellikle aylar sürer. Şunu söyleyebiliriz ki günümüzde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören ve sonrasında normal hayatına devam eden birçok hasta vardır.

Pankreas kanseri kimlerde daha sık görülür?

Pankreas kanseri oluşumunda birçok faktör rol oynayabilmektedir. Bu faktörler aşağıda anlatılmıştır:

Değiştirilebilir faktörler:

1. Tütün ürünleri:
Sigara, puro, nargile gibi tütün ürünlerinin sürekli kullanımı pankreas kanseri gelişimi riskini iki kat artırır.

2. Aşırı kilo:
Aşırı kiloya sahip kişilerin pankreas kanseri açısından daha yüksek riske sahip olduğu gösterilmiştir.

3. Diyabet:
Özellikle tip 2 diyabet hastaları pankreas kanseri açısından daha yüksek riske sahiptir. Tip 2 diyabet genellikle aşırı kilolu insanlarda görülür.

4. Kronik pankreatit:
Kronik pankreas iltihabının gelişmesinde en önemli iki risk faktörü alkolizm ve tütün ürünlerinin tüketimidir.

Değiştirilebilir olmayan risk faktörleri:

1. Yaş:
Pankreas kanseri tanısı alan hastaların %70’inden fazlası 65 yaş üzeridir.

2. Cinsiyet:
Pankreas kanseri erkeklerde biraz daha sık görülür.

3. Ailevi yatkınlık:
Pankreas kanserinin bazı tipleri ailenin birden fazla üyesinde görülebilir.

4. Genetik hastalıklar:
Herediter pankreatit, Lynch sendromu, Peutz-Jeghers sendromu, vs. gibi genetik hastalıklarda pankreas kanseri gelişimi riski artar.

Pankreas kanserinden korunmanın yolları nelerdir?

Pankreas kanserinden korunmanın yolları:

1. Tütün ürünlerinin kullanımının bırakılması
2. Aşırı kilolardan kurtulma ve düzenli egzersiz yapılması
3. Alkol kullanımının bırakılması

Robotik cerrahi ile pankreas kanseri ameliyatı yapılır mı?

Evet. Kapalı cerrahi ile (robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi) ilgili tecrübenin artması ve önemli teknik gelişmeler kaydedilmesi ile birlikte kapalı pankreas ameliyatları giderek artan oranda uygulanmaya başlanmıştır.
Pankreasın kapalı ameliyatlarının büyük bir kısmı, kapalı ameliyatlar içinde ileri düzey kabul edilen ameliyatlardır.

Pankreasın gövde ve kuyruk kısmının çıkartıldığı (distal pankreatektomi) ameliyatlar sıklıkla kapalı yöntemle gerçekleştirilir. Ancak, pankreasın baş kısmının çıkartıldığı Whipple ameliyatının kapalı yapıldığı merkez sayısı azdır.

Laparoskopik cerrahi ile pankreas kanseri ameliyatı yapılır mı?

Biz ekip olarak mümkün olan her durumda, belirgin avantajları nedeniyle, kapalı pankreas ameliyatlarını, laparoskopik ameliyatları ya da robotik ameliyatları tercih ediyoruz. Bazı kapalı pankreas ameliyatlarında robotik cerrahinin klasik laparoskopik cerrahiye göre bazı avantajları olduğu gösterilmiştir. Bizim tecrübemiz de bu yöndedir ve bu nedenle kapalı yöntemler arasında öncelikli tercihimiz robotik cerrahidir.

Pankreas kanseri tedavisinin ana hatları nelerdir?

Cerrahi olarak tamamen çıkartılması teknik açıdan mümkün olan veya uzak organlara metastaz yapmamış olan pankreas kanserinde (evre 1 ve 2 hastalıkta, evre 3 hastalığın bazılarında) cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi bir arada kullanılır. Klasik yaklaşımda, önce cerrahi tedavi uygulanır ve sonra hastalığın kesin evresine göre kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri değerlendirilir. Son yıllarda giderek popüler hale gelen “neoadjuvan tedavi” yaklaşımında ise hasta önce kemoterapi ve radyoterapi alır. Eğer tedavi bitiminde hasta hala cerrahi uygulanabilecek bir evrede ise ameliyat edilir. Eğer hastalık kemoterapi altında ilerlemiş ve cerrahi uygulanacak evreyi geçmişse, hastaya cerrahi tedavi uygulanmaz.

Cerrahi olarak tamamen çıkartılması teknik açıdan mümkün olmayan veya uzak organlara yayılmış pankreas kanserinde (evre 3 hastalığın bazılarında ve evre 4 hastalıkta) ilk planda cerrahi tedavi söz konusu değildir. Bu hastalarda tercih edilen tedavi, radyoterapi ile birlikte veya tek başına kemoterapidir. Bununla birlikte, bu tedavilere çok iyi yanıt veren hastalar cerrahi tedavi adayı haline gelebilirler. Ancak bu kararın mutlaka hasta bazında ve multidisipliner toplantılar eşliğinde verilmesi gerekir.

Pankreas kanserinde tedavi şeması hastaya ve hastalığa özel olarak belirlenir. Yukarıda bahsi geçtiği üzere, bunu belirlemenin en iyi yolu da multidisipliner toplantılardır ya da tümör konseyleridir.

Pankreas kanseri ameliyatı zor mu? Pankreas kanserinde hastaya en uygun tedavi nasıl belirlenir?

Tüm tedavi seçeneklerinin özellikleri, faydaları ve zararları hastaya ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Hasta ve hastalık ile ilgili özellikleri dikkatlice değerlendirdikten sonra hekim, her hastayı ona özel olarak en uygun olan tedavi seçeneğine yönlendirecektir.

Hekimin bu noktada göz önünde bulundurduğu kriterler şunlardır:
Genel sağlık durumu
Mevcut yandaş hastalıklar (kalp, akciğer, karaciğer hastalıkları gibi)
Hastalığın evresi
Hastalığın cerrahi tedaviye uygun olup olmadığı
Tedavilerin olası yan etkileri

Pankreas kanseri tedavisini hangi hekimler yapar?

Pankreas kanseri oldukça hırçın bir tabiata sahip olduğu için, tek bir tedavi yöntemi ile hastalığı tedavi etmek mümkün değildir; bu nedenle birçok tedavi yöntemi birlikte kullanılır.

Bu tedavi yöntemleri ve bunları uygulayan ilgili branşlar şunlardır:

1. Cerrahi uzmanı:
Pankreas cerrahisi Genel Cerrahi branşının ilgi alanı içinde yer alır. Ancak karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi teknik açıdan ciddi donanım ve tecrübe gerektirdiği için, bazı ülkelerde “Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi (Hepatopankreatobiliyer Cerrahi)” ayrı bir alt birim olarak tanımlanmıştır ve bu birimin ameliyatları bu konuda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından donanımlı merkezlerde gerçekleştirilirler.

2. Gastroenteroloji uzmanları:
Hastalığın teşhis ve tedavi sürecinde Gastroenteroloji uzmanları büyük rol oynarlar. Teşhiste endoskopik ultrasonografi, sarılığın giderilmesinde ERKP (Endoskopik Retrograt KolanjiyoPankreatografi) ve ağrının kontrolünde endoskopik ultrasonografi eşliğinde sinir blokajı gibi işlemler Gastroenteroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

3. Tıbbi Onkoloji uzmanları:
Klasik kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, imünoterapi gibi sistemik tedavi seçenekleri Tıbbi Onkoloji uzmanları tarafından uygulanırlar. Kemoterapi, cerrahi ile birlikte pankreas kanserinin en önemli iki tedavi seçeneğini oluşturur. Tıbbi Onkoloji uzmanları aynı zamanda pankreas kanserinde uzun dönem takibi yapan esas hekimlerdir.

4. Radyasyon Onkolojisi uzmanları:
Radyoterapi (ışın, şua tedavisi) Radyasyon Onkolojisi uzmanları tarafından uygulanır.

Pankreas kanseri tamamen iyileşir mi? Pankreas kanserinden kurtulma şansı var mı?

Evet. Eskiden bu soruya “hayır” diye cevap verilirdi. Güçlü kemoterapi ilaçlarının geliştirilmesi ve pankreas cerrahisinde ciddi yol kat edilmesi ile birlikte, pankreas kanserinin çirkin yüzü de bir nebze değişti. Öyle ki cerrahi tedavi uygulanan hastaların %30’a varan kısmında, diğer tedavi yöntemlerinin de yardımıyla, beş seneyi aşan yaşam süreleri elde edilebilmektedir. Bu nedenle pankreas kanseri eskiden düşünüldüğü kadar çaresiz bir kanser tipi değildir.

Pankreassız yaşanır mı?

Evet. Pankreasın tamamının çıkartıldığı hastaların tümünde ve pankreasın kısmen çıkartıltıldığı hastaların bir kısmında pankreasın ürettiği maddeleri hastaya dışarıdan vermek gerekir. Pankreasın hazım ile ilgili işlevini yerine getirmek için pankreasın ürettiği hazım enzimleri ağızdan ilaç şeklinde verilir. İnsülin hormonunun yetersizliğine bağlı diyabet için ise insülin iğneleri kullanılır.

Pankreas kanseri tedavi sürecinde psikolojik destek almak gerekir mi?

“Güçlü olmanız gerektiği ana gelene kadar, siz bile ne kadar güçlü olabileceğinizi tahmin edemezsiniz.” İnsanlar kanser haberi karşısında şok olsa da, zaman içinde bununla mücadele etmeyi öğrenir ve çoğu zaman da çok iyi başarır. Ancak, bununla mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, psikolojik destek almanızı şiddetle öneririz; zira, tedavi sürecinde sadece fiziksel açıdan olmanız değil aynı zamanda zihinsel açıdan iyi durumda olmanız tedavi sonuçları açısından oldukça önemlidir.

Pankreas kanseri tedavisinde en iyi doktor kimdir? Artı Cerrahi doktorlarının bu konudaki deneyimi nedir?

Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bizim uygulamamızda, tüm pankreas kanseri tanısı alan hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir. Bu toplantılara, pankreas cerrahisi ekibine ek olarak, pankreas kanseri konusunda tecrübeli olan tüm branş hekimleri dahil olurlar. Buna rağmen, biz hastalarımızın ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.

Pankreas kanseri ameliyatı nasıl olur? Pankreas kanseri ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Kanserli dokuların cerrahi yolla tamamen temizlenmesi pankreas kanserinde kalıcı şifa şansı elde edebilmenin tek yoludur. Dolayısıyla, bu tip bir cerrahi tedavi almayan hastaların tam tedavisi mümkün değildir. Cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak bu katkı uzun soluklu ve kalıcı olmaz.

Pankreas kanserinde ışın tedavisi ve kemoterapinin yeri nedir?

Cerrahi yolla çıkartılan dokular patoloji ünitesi tarafından incelemeye tabi tutulur. Bu dokular özel boyama teknikleri ile boyandıktan sonra, Patoloji uzmanları tarafından mikroskop ile incelenir. Bu incelemeden sonra kanserin bulunduğu bölgeyi ve çevredeki lenf bezlerini ne ölçüde istila ettiği saptanır. İşte bu şekilde belirlenen hastalık evresine “patolojik evre” adı verilir ve tedavi şemasını belirleyen esas unsur budur. Cerrahi tedavi sadece çok erken evredeki kanserlerde bazen yeterli olabilir ancak bu evrede tanı alan hasta sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla, pankreas kanserinde kemoterapi neredeyse tüm hastalara uygulanır. Şua tedavisi ve diğer tedavi seçeneklerinin gerekli olup olmadığına ise hastanın ve hastalığın özelliklerine göre karar verilir.

TELEFONLA
BİLGİ ALIN