KAPAT

TELEFONLA
RANDEVU OLUŞTURUN
HASTALIKLAR / HABİS HASTALIKLAR

Mide Kanseri

Mide kanseri, sindirim sisteminin en sık görülen kanserlerinden biridir. Son yıllarda medikal ve cerrahi tedavilerdeki gelişmelerin yanı sıra hastaya özel yapılan tedavi planlamaları sonuçları belirgin derecede iyileştirmiştir.

Mide Kanseri
Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Prof. Dr. Bilgi Baca
Doç. Dr. Erman Aytaç
 1. Genel Bakış
  • Mide kanserinin genel hatları ile ilgili bilgi edinin.
 2. Risk Faktörleri ve Önlemler
  • Mide kanseri gelişimi riskini artıran durumlar ve riskini azaltabilmek için alınacak önlemler hakkında bilgi edinin.
 3. Teşhis ve Evreleme
  • Mide kanseri belirtileri, erken teşhis için ipuçları, tanı yöntemleri ve hastalığın evrelenmesi konusunda bilgi edinin.
 4. Tedavi
  • Mide kanseri tedavisinin ana prensipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinin.
 5. Mide Kanseri Cerrahisi
  • Mide kanserinin cerrahi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
 6. Hızlı Bakış
  • Mide kanseri ile ilgili özet bilgiler edinin.

SORULAR – CEVAPLAR

 • Hastalığımın mide kanseri olduğuna emin misiniz?
  • Teşhisten emin olmanın tek yolu endoskopi ile kanser şüphesi olan dokudan alınan parçaların patolojik incelenmesidir. Bazen tanıyı kesinleştirmek için biyopsiyi tekrarlamak gerekebilir.
 • Hastalık şu an hangi evrede, çok mu geç kaldım?
  • Mide kanseri tanısı alan bir hastada hastalığın hangi evrede olduğunu belirlemek için bazı tetkikler yapmak gerekir. Hastalığın evresi ne kadar erken ise tabi ki tedavi o kadar kolaylaşır.  Ancak, tanı sırasında  ileri evrede (evre 4) olan hastaların bir kısmı diğer tedavi yöntemlerinden ciddi fayda görebilir ve  bu tedaviler sonrasında yeniden cerrahi tedavi adayı olabilirler.
 • Tedavi şeklini belirlemek için hangi tetkikler gerekiyor?
  • Mide kanserinde tedavi şekli hastalığın evresine göre değişir. Bu nedenle her hastada evreleme yapılır. Evreyi saptamak için, BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans görüntüleme), EUS (endoskopik ultrasonografi), PET (pozitron emisyon tomografisi) gibi tetkiklerden yararlanılabilinir. Tedavi şekli belirlenirken hastalığın evresi kadar önemli olan diğer bir unsur da hastanın genel sağlık durumudur (yandaş hastalıkları, kondisyon, vs.).
 • Bu hastalığın tedavisi mümkün mü?
  • Bu soru hekimler için kanserli bir hastada yanıtlanması en zor sorulardan biridir. Bunun nedeni sorunun yanıtının bilinememesidir. Çünkü hastanın kanserden kurtulmasının hastalığın evresi, hastanın immun durumu, yapılan tedavilerin onkolojik kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olmasıdır. Bu nedenle tüm mide kanseri hastaları için değilse de birçok hasta için bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.
 • Hangi tedavi daha iyidir?
  • Mide kanseri tedavisi bir bütündür ve hastalığın evresine göre bazen farklı yöntemlerini birbirini tamamlar nitelikte kullanmak gerekebilir. Erken evrede (evre 1) cerrahi tedavi tek başına yeterli iken, bu evreden sonraki evrelerde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi farklı yöntemleri  birbirini destekler şekilde kullanmak gerekir.
 • Siz hangi tedaviyi önerirsiniz?
  • Bizim önerimiz tedavi şeklinin hastaya özel olarak planlanmasıdır. Erken evre hastalıkta hastalık endoskopik olarak tedavi edilebilir. Endoskopik tedaviye uygun olmayan evre 1 hastalıkta ameliyat yapılır. Evre 2 ve 3 hastalıkta hasta her anlamda uygun bir aday ise, bizim tercihimiz kemoterapi sonrası cerrahidir. Evre 3 hastalıkta ameliyat sonrası, diğer tedavi yöntemlerinin desteği gerekebilir. Evre 4 de ise ana tedavi yöntemi kemoterapidir.
 • Cerrahi tedavi riskli midir?
  • Mide kanseri tedavisi özellikli bir cerrahi gerektirir. Deneyimli ve donanımlı merkezlerde oldukça düşük bir risk ile uygulanabilir. Deneyimli bir cerrahi ekibin bulunması yeterli değildir, aynı zamanda deneyimli anestezi ve yoğun bakım, girişimsel endoskopi ve girişimsel radyoloji ekiplerinin de olması gerekir. Böyle merkezlerde hem ameliyata bağlı sorun çıkma olasılığı azdır hem de ortaya çıkan sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilebilme şansı fazladır.
 • Cerrahi tedaviden sonra iyileşmem ne kadar zaman alır?
  • Cerrahi tedavi sonrasındaki iyileşme süreci oldukça değişkendir çünkü burada birçok faktör devreye girer. Hastanın genel sağlık durumu ve yandaş hastalıkları, ameliyat öncesindeki beslenme durumu, ameliyat öncesinde alınan kemoterapi, kanserin evresi, yapılan ameliyatın tipi, ameliyatın hangi yöntemle yapıldığı (açık veya kapalı cerrahi), ameliyata bağlı herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı, vs. gibi birçok faktör hastanın iyileşme sürecini belirgin ölçüde etkiler.
  • Ameliyata bağlı ciddi bir sorunla karşılaşılmayan hastalar genellikle 5-7 gün içinde taburcu olurlar. Hastalar taburculuk sonrasında genellikle kendi ihtiyaçlarını (yemek, tuvalet, banyo gibi) karşılar halde olurlar. Kapalı ameliyatlardan sonra hastaların büyük bir kısmı üç hafta  içinde eski hayatlarına büyük ölçüde dönmüş olurlar.
 • Ameliyat olmadan tedavi şansı yok mu?
  • Çok erken evrede olup endoskopik olarak tedavi edilebilen hastalar dışında, kalıcı şifa elde edebilmenin tek yolu ameliyattır. Dolayısıyla, bu tip bir cerrahi tedavi almayan hastaların tam tedavisi mümkün değildir. Cerrahi dışı tedavi seçenekleri hastanın yaşam süresine ve kalitesine belirgin katkı sağlayabilir ancak bu katkı uzun soluklu ve kalıcı olmaz.
 • Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi almam gerekecek mi?
  • Ameliyatta çıkartılan dokular patoloji ünitesi tarafından incelemeye tabi tutulur. Diğer tedavi seçeneklerinin gerekli olup olmadığına, çıkan patoloji sonucunun yanı sıra hastanın ve hastalığın özellikleri de göz önünde tutularak karar verilir.
 • Mide cerrahisi kapalı yöntemle yapılabilir mi?
 • Midesiz yaşanabilir mi ?
  • Evet. Kanserin midedeki yerine göre midenin tamamı veya büyük bir bölümü çıkarılabilir. Her iki durumda da hasta çok da sıkı olmayan bazı beslenme kurallarına uyarak normal yaşantısını sürdürebilir.
 • Tedavi bittikten sonra normal yaşantıma dönebilecek miyim?
  • Evet. Bu kanserin tedavisi hastadan hastaya değişiklikler gösterir. Bazı hastalarda sadece endoskopik veya cerrahi tedavi yeterli oluyor iken bazı hastalarda tedavi süreci daha zor, uzun ve yorucudur. Ancak insan bedeni mükemmel bir iyileşme ve uyum sağlama gücüne sahip olduğu için, tüm tedaviler bittikten bir süre sonra hastalığın ve tedavisinin getirdiği zihinsel ve fiziksel travmayı atlatılacak ve yeni duruma uyum sağlanacaktır.
 • Kansere bıçak değerse kötü mü olur ?
  • Günümüzde geçmişe oranla çok azalmış olmakla birlikte halen bazı insanlarda kanserli hastanın ameliyat edilmesinin iyi bir şey olmadığı, kansere bıçak değmesinin hastalığı kötüleştireceği inancı vardır. Bu tamamıyla yanlış bir düşünce olup ülkemizde bazı hastaların tedavisinin gecikmesine neden olmaktadır.
  • Geçmişte mide kanseri hastaları çoğunlukla ileri evrelerde tespit ediliyordu. Ayrıca radyolojik yöntemler çok yeterli olmadığı için çoğu hastada hastalığın ulaştığı evre ancak ameliyat sırasında saptanabiliyordu. Bu hastalarda ileri evrede etkili bir ameliyatın yapılamamasının yanı sıra yine bu hastalar için sınırlı kemoterapi seçeneğinin olması nedeniyle birçok hasta kısa sürede maalesef kaybediliyordu. Bugün ise çoğu hastada ameliyat öncesinde hastalığın evresi doğru tespit edilebilmekte, hastaya özel daha uygun tedavi yöntemleri seçilebilmektedir.
 • Ne kadar zamanım var? Kurtulacak mıyım ?
  • Bu sorular hekimler için kanserli bir hastada yanıtlanması en zor sorulardan biridir. Bunun nedeni sorunun yanıtının bilinememesi çünkü hastanın kanserden kurtulmasının hastalığın evresi, hastanın immun durumu, yapılan tedavilerin onkolojik kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olmasıdır.